Zaloguj się / Zarejestruj się / Pomoc / Początek

Visscher Cornelius
( Region: Holandia )

ANDREAS DEONYSZOON WINIUS, 1650

31.7 x 25.6 cm
miedzioryt, papier

rycina odbita z dwóch płyt – portret: 31,7 x 25,6; - napis:10,8 x 25,6 cm

Na rycinie sygnatura artysty, data i napisy: - po lewej: Corn. Visscher | Delinea: et sculp.; - poniżej data: 1650 U; - niżej pionowo: A [lub N] 2500; - po prawej na beczce: 1000 U | rr; - u góry po prawej, na trzech sakwach litery; R L G
Pod ryciną – napis – odbity z odrębnej płyty: w pierwszym wierszu - napis cyrylicą [litery stylizowane]; poniżej: D.H. ANDREAS DEONYSZOON WINIUS, | Zyne Zaerse Majesteits van Ruslants Commissarius, en Mosk~: Olderman; Poniżej w dwu kolumnach tekst wiersza poety Joosta van den Vondel’a (1587-1679) sławiącego osobę portretowanego: De Kroon van Moskou, steil en hemelhoogh gerezen, | En van den Beer begrimt, die goude starren draeght, | Heeft WINIUS tot haer Bevelsheer uitgelezen, | Den Olderman die zulx Alexis oogh behaeght, | Door zyn oprechte trou, dat hy hem van zyn stranden, | Der Zarersche Majesteit, ten dienst, den last betrout | naer’s Gravenhagh, den stoel der Zeven Vrye Landen, | In schyn, gelyck de kunst zyn wezen hier ontvouwt. | Dus leeft de man, die’t recht der Russen trou Verdadight, | Maer anders als zyn Zaer hem weder begenadight.
Niżej po prawej: J. V. Vondel.
Odbitka późniejsza; stan III, wydawniczy z napisem cyrylicą.

Portretowany, Andreas Deonyszoon Winius (1605-1662) kupiec i fabrykant z Amsterdamu, od 1627 prowadził handlowe interesy w Rosji, gdzie zrobił karierę i zdobył fortunę. Zajmował się handlem zbożem, czasowo prowadził tam hutę żelaza, będącą także wytwórnią armat i broni. Później uzyskał monopol na produkcję i handel smołą i dziegciem. Cieszył się zaufaniem cara Aleksego I Romanowa i jako jego wysłannik jeździł...

Visscher Cornelius - ANDREAS DEONYSZOON WINIUS, 1650


Cena : 1 700 PLN
 
TWOJA OFERTA:

podaj kwotę :

Aby zgłosić swoją ofertę musisz się zalogować.

Nie masz loginu ? - zarejestruj się    [ ..więcej informacji.. ]
Obiekt oglądany : 15971 razy od 01-03-2009
 
© AGRA-ART 2007
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywanew Państwa przeglądarce internetowej w tzw plikach "cookies". Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności oraz informacji o plikach "cookies" .