Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

isaac antcher (1899 - 1992, Francja)

Isaac Antcher (Isaak, Izaak Anczer) (Peresecina, Modawia 1899 - Pary 1992) – malarz tworzcy w obrbie francuskiej sztuki tzw. École de Paris. Studia artystyczne rozpocz w 1914 w Odessie. W 1920 przyjecha do Francji – pocztkowo do Lille, póniej do Parya. W 1921 wyjecha do Palestyny, gdzie do 1924 studiowa w Szkole Sztuki i Rzemiosa „Bezalel” w Jerozolimie. W 1924 wróci do Parya i ksztaci si jeszcze w Académie Russe i Académie de la Grande Chaumière. Samodzielnie prowadzi studia w muzeach, szczególnie interesujc si dzieami Rembrandta i impresjonistów. Jako malarz zasadniczo pozosta samoukiem. Od 1927 swoje obrazy pokazywa w przede wszystkim w prywatnych paryskich galeriach Leopolda Zborowskiego, Gallerie Zak i innych. W latach trzydziestych tworzy jednak do nieregularnie; zmuszony zarabia na ycie pracowa m.in. jako górnik, mechanik czy pracownik transportu. W 1939 wstpi do armii francuskiej. Zdemobilizowany zosta nastpnie internowany w obozie pracy w Szwajcarii. Po wojnie wróci do Parya. Malowa portrety, pejzae, wntrza i martwe natury. W jego – lirycznych w nastroju - obrazach dostrzegalne s wpywy zarówno malarstwa barbizoczyków, P. Cezanne’a, impresjonistów, jak i szeroko pojtej „szkoy paryskiej”. 

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA