Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

roman breitenwald (1911 - 1985, Polska)

Malarz. Po ukoczeniu gimnazjum studiowa przez trzy lata w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1932 - 1937 studiowa na ASP w Krakowie, gdzie by uczniem W. Jarockiego, T. Axentowicza, S. Kamoc-kiego i J. Mehoffera, a w la-tach 1937 - 1938 przenis si na ASP w Warszawie. Bra udzia w Salonie Oglnym we Lwowie w 1936 r. Po wojnie uczestniczy w wystawach okrgowych i oglnopolskich, m.in. w Salonie Zimowym w Krakowie w 1947 r., w Oglnopolskiej Wystawie Plastyki we Wrocawiu w 1950 r., w wystawie Polskie dzieo plastyczne w XV - lecie PRL w Muzeum Narodowym w 1961/1962 r., a take w wystawach grupy Zachta w Warszawie. W 1993 r. w galerii U Jaksy w Miechowie, gdzie artysta mieszka po wojnie, odbya si indywidualna wystawa jego prac. Wikszy zesp obrazw Romana Breitenwalda znajduje si w prywatnych zbiorach w Olkuszu.

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA