Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

maks haneman (1882 - 1941, Polska)

Maks Haneman (Max Hanneman) (ód 1882 – ód ? 1941/1944 ?) - studiowa w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych u Leona Wyczókowskiego i Teodora Axentowicza (1907-1908, 1911-1914, 1919-1920) oraz w warszawskiej Szkole Sztuk Piknych (od 1916). Debiutowa na Wystawie Sztuki ydowskiej w odzi w 1921, pokazujc obrazy o motywach ydowskich, orientalnych i chrzecijaskich powstae podczas podróy do Palestyny (m.in. Panorama Jerozolimy, ciana Paczu, Modlitwa poranna, Meczet  Al Aksa,  Beduini w Jerycho, Via Dolorosa, Ecce Homo). Nalea do zaoonego w Warszawie przez artystów ydowskich Zrzeszenia „Muza”. Z pocztkiem lat dwudziestych zamieszka na stae w Zakopanem i tam - przy ul. Krupówki -  prowadzi sklep z pamitkami i wasnymi pejzaami tatrzaskimi, które - obok obrazów o tematyce ydowskiej - pokazywa na licznych wystawach, m.in. w odzi (MGS 1924, 1927), Krakowie (TPSP 1928), Warszawie (TZSP 1925), we Lwowie (1927), Zakopanem (1930 i 1933) oraz w Budapeszcie (1930). Utrzymywa stae i ywe kontakty z ódzkim rodowiskiem artystów ydowskich; w roku 1937 mia du indywidualn wystaw w sali loy Bnei Brith. Z pocztkiem II wojny wiatowej, wysiedlony przez Niemców z Zakopanego wróci do odzi. Wedug niepewnych informacji, zgin w tamtejszym getcie. Obrazy artysty znajduj si, m.in. w zbiorach ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w Muzeum Tatrzaskim w Zakopanem oraz w licznych kolekcjach prywatnych. 

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA