Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

ludwik kurella (1834 - 1902, Polska)

Ludwik Kurella by jednym z wybitniejszych przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium, znanym i cenionym autorem obrazów, chtnie i niejednokrotnie za wysokie ceny, kupowanych przez „Kunsthandlerów”. Studia artystyczne rozpocz w warszawskiej Szkole Sztuk Piknych, gdzie by ulubionym uczniem Rafaa Hadziewicza. W roku 1857 wyjecha do Drezna i ksztaci si w tamtejszej Akademii pod kierunkiem J. Schnorra von Carosfeld. Nastpnie podróowa po Europie, a w 1861 roku osiad w Monachium i studiowa w Akademii u W. Kaulbacha, J. Schraudolpha i A. Ramberga. Nalea do monachijskiego Kunstvereinu, bra udzia w wystawach, mia wasn pracowni, przyjani si z Józefem Brandtem, Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi, Józefem Chemoskim, Wadysawem Czachórskim. Swoje obrazy nadsya take na wystawy krajowe do Warszawy, Krakowa i Lwowa. Okoo roku 1900 powróci na stae do Warszawy. We wczeniejszym okresie twórczoci uprawia malarstwo o tematyce religijnej i historycznej (Grosz czynszowy, Ucieczka do Egiptu, mier Chodkiewicza), z czasem zaj si przede wszystkim malarstwem rodzajowym opartym na motywach polskiego krajobrazu i folkloru (Z jarmarku, Powrót z polowania, Wdrówka Cyganów, Z opatkami, U przewozu). Malowa take portrety i obrazy ilustrujce wiersze A. Mickiewicza (Rybka, Panicz i dziewczyna). W polskich zbiorach muzealnych obrazów Kurelli jest zaledwie kilka; powodzenie artysty na monachijskim rynku sztuki sprawio, e przewaajca ich liczba trafia do prywatnych kolekcji w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA
RYBKA, 1869, wedug ballady Adama Mickiewicza

olej, ptno
63 x 88

.. wi�cej ..
aukcja sztuki dawnej

2017-10-15
65 000 pln
-
PRZDKA, 1870

akwarela, kredka, papier
28.7 x 22.3

.. wi�cej ..
aukcja internetowa

2016-11-08
500 pln 1 000 pln