Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

tadeusz łukaszewicz (1802 - 1842, Polska)

Tadeusz Łukaszewicz, syn malarza Antoniego, był uczniem Jana Rustema na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie w latach 1825-1929 studiował jako wolny słuchacz. Zajmował się także sztycharstwem. Wiadomo też, że pracował w Wilnie jako nauczyciel rysunków. Dzięki finansowej pomocy rodziny Zyberk-Platerów wyjechał do Monachium i był jednym z pierwszych polskich artystów, którzy podjęli studia w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W księgach immatrykulacyjnych Akademii został oficjalnie zapisany dnia 8 listopada 1839 pod numerem 2893, jako przybyły z Witebska Tadeusz Lukaschewitsch. Kształcił się pod kierunkiem Petera Corneliusa i Josepha Bernharda. W roku 1842 został członkiem zwyczajnym monachijskiego Kunstvereinu. Twórczość malarska artysty jest niemal nieznana. Wiadomo, że malował portrety, obrazy rodzajowe i pejzaże. W polskich i litewskich zbiorach muzealnych zachowało się tylko niewiele jego prac – rysunek, akwarele, nieliczne grafiki. Wystawiony obecnie Portret młodego mężczyzny, który – obok Portretu ciemnowłosej dziewczynki (patrz aukcja Agry 15.06.2003) – jest drugą znaną dotąd olejną pracą Łukaszewicza i świadczy o dużym talencie i umiejętnościach artysty. Pozwala też domniemywać, że – jako portrecista – artysta musiał cieszyć się powodzeniem w kręgach monachijskiego mieszczaństwa.

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA