Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

andrzej jerzy filip mniszech (1823 - 1905, Polska)

Andrzej Jerzy hr. Mniszech (Winiowiec na Woyniu 1823 - Pary 1905) - malarz i kolekcjoner, syn Karola Filipa hr. Mniszcha i Eleonory z hr. Cetnerów, brat Jerzego, malarza amatora. Modo spdzi w Winiowcu i Paryu. W 1846 odziedziczy Winiowiec i - wspólnie z bratem - cz zgromadzonych tam zbiorów. W 1854 sprzeda majtek i wyemigrowa do Parya, wywoc przypade mu dziea sztuki. Przyj obywatelstwo francuskie. Obraca si w krgach arystokracji, mia wasny paac przy Rue Daru 16 i - specjalnie wybudowan - pracowni malarsk. Malowa uczy si ju w Winiowcu, gdzie wraz z bratem Jerzym mia nauczyciela rysunków. Obu braciom przypisuje si autorstwo - rozproszonego dzi - zbioru portretów osobistoci galicyjskich. W Paryu uczy si malarstwa u Leona Cognieta i Jeana Gigoux. By gównie portrecist - realist; jego prace cechuje znakomita technika, wietna charakterystyka modela oraz inspiracje czerpane z dawnego malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Obracajc si gównie w krgu arystokracji, namalowa portrety wielu osobistoci, std jego twórczo ma take niebagateln warto ikonograficzn. Czsto posugiwa si form tryptyku, w którym skrzyda boczne „uzupeniay“ niejako przesanie i tre sceny rodkowej (Zotnik z XVII w., Portret barona de Brisse sawnego smakosza). Siga take po motywy japoskie (Tryptyk japoski). By znanym kolekcjonerem - gromadzi zwaszcza obrazy malarzy flamandzkich, holenderskich, woskich, wyroby rzemiosa artystycznego i sztuki japoskiej. Jego bogata kolekcja, czciowo przekazana synowi, zostaa rozprzedana na paryskich aukcjach w 1902 i 1910 roku. Obrazy artysty s rozproszone, ich „prywatny“ charakter sprawia, e w wikszoci pozostay w rodzinnych zbiorach portretowanych osób. Stosunkowo niewielka ich liczba znajduje si te w polskich muzeach, m.in. w Muzeach Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu.

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA
ALEGORIA MALARSTWA, 1862

olej, deska
147 x 68

.. wi�cej ..
aukcja sztuki dawnej

2015-12-06
25 000 pln 30 000 pln