Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

ignacy pinkas (1888 - 1935, Polska)

Ignacy Pinkas (Jaso 1888 - Kraków 1935) - malarz i grafik, onierz Legionów Polskich; od 1908 studiowa jako wolny suchacz w krakowskiej Akademii Sztuk Piknych pod kierunkiem Stanisawa Dbickiego i Jacka Malczewskiego. W 1911 by w Paryu. Od 1912 by czonkiem Zwizku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 wyruszy z Krakowa z Kompani Kadrow. Suy w 1. puku artylerii I Brygady Legionów, a nastpnie w Polskim Korpusie Posikowym. W 1918 by internowany w obozie w Witkowicach. W tym czasie malowa i rysowa liczne portrety legionistów. W 1919 jako rysownik i malarz wojenny by w Wilnie z dywizj gen. L. eligowskiego; namalowa wówczas cykl widoków Wilna i pejzae jego okolic. W 1920 by w Krakowie, skd wielokrotnie wyjeda na plenery - bd to na wybrzee, bd do Pragi, Wilna, Warszawy, Jasa, Bystrej. Podróowa take do Francji. Nalea do Sekcji Plastyków Zwizku Legionistów w Krakowie. Malowa portrety, pejzae, widoki miejskie, sceny rodzajowe i martwe natury. Zajmowa si grafik; opracowa, m.in. dwie teki autolitografii – Wilno (1929) i Kraków (b.d.). Poczwszy od 1916 duo wystawia – w Krakowie, Warszawie, we Lwowie, w odzi, Toruniu, Bydgoszczy, Wilnie, Sosnowcu. W 1926 mia indywidualn wystaw w Pradze. Du, retrospektywn wystaw prac artysty urzdzono w roku 1974 w krakowskim Towarzystwie Przyjació Sztuk Piknych. 

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA