Strona g��wna Agra-Art  
<< powr�t

maksymilian antoni piotrowski (1813 - 1875, Polska)

Maksymilian Piotrowski od roku 1833 ksztaci si w berliskiej Akademii Sztuk Piknych pod kierunkiem Wilhelma Hensla. Po studiach przebywa w Düsseldorfie. W latach 1842/43 odby dusz podró do Woch, a wracajc zatrzyma si w Monachium. Nastpne lata spdzi w Berlinie. W roku 1849 otrzyma stanowisko profesora Akademii Sztuk Piknych w Królewcu, gdzie osiad na stae. W 1857 przyjecha do kraju, odwiedzajc Warszaw, Czstochow i Kraków. Malowa sceny rodzajowe, historyczne, religijne oraz portrety. Zajmowa si take malarstwem monumentalnym, by m.in. wspótwórc polichromii auli Uniwersytetu i dekoracji poczekalni dworca w Królewcu. Cho wyksztaci si i dziaa w krgu sztuki niemieckiej, zawsze czu si Polakiem. Od 1856 stale nadsya obrazy na wystawy w krakowskim TPSP, a w swoim malarstwie czsto podejmowa tematy z historii Polski, co niejednokrotnie wytykali mu krytycy niemieccy. Malowa m.in. mier Wandy, Poegnanie powstaca i Jagie opakujcego mier Jadwigi.


W polskich zbiorach muzealnychzachowao si stosunkowo niewiele prac artysty. Wikszy zbiór jego obrazów, rysunków, szkiców i akwarel zgromadzony w Muzeum w Bydgoszczy uleg czciowemu rozproszeniu w czasie II wojny wiatowej. Na rynku antykwarycznym obrazy Maksymiliana Piotrowskiego s dzisiaj rzadkoci.

Przyk�adowe wyniki notowa� prac artysty z ostatnich 5 lat:

ZDJ�CIEOPISDATA AUKCJI CENA WYWO�AWCZA CENA UZYSKANA
ECCE HOMO, 1856

olej, ptno
68 x 58.5

.. wi�cej ..
aukcja sztuki dawnej

2015-10-18
10 000 pln 10 000 pln