Piotr Michałowski | <i>PORTRET MAKSYMILIANA OBORSKIEGO, OK. 1845 </i> | akwarela, karton | 17.7 x 13.2 cm

 • Tytuł:   PORTRET MAKSYMILIANA OBORSKIEGO, OK. 1845
 • Artysta:  Piotr Michałowski
 • Wymiary :  17.7 x 13.2 cm
 • Technika:  akwarela, karton
 • Wywoławcza: 5 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


   

  (w św. passe-partout 16 x 12 cm)

  sygn. ołówkiem p.d.: PM 

  Na odwrocie oprawy nalepka z informacją o portretowanym (mpis). 

  Za pierwszego właściciela prezentowanej tu akwareli uznać należy zaprzyjaźnionego z artystą Maksymiliana Oborskiego (1809-1878), rysownika i akwarelistę-amatora, uczestnika powstania w 1831 roku (później - po powstaniu styczniowym 1863 - zesłańca na Sybir). Michałowski i Oborski poznali się w Paryżu, a bliżej zaprzyjaźnili już w kraju, w latach 1837-1849. Oborski administrował wówczas dobrami Czartoryskich w Sieniawie, położonej nieopodal rodzinnego majątku Michałowskiego w Bolestraszycach. Artysta kilkakrotnie portretował przyjaciela, udzielał mu lekcji rysunku, a nawet sam pozował mu do portretu. 

  Bibliografia:
  - Katalog wystawy rysunków - akwarel - obrazów Piotra Michałowskiego urządzonej w setną rocznicę śmierci artysty w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1855-1955, [wstęp T. Dobrowolski, oprac. kat. H. Blumówna, T. Dobrowolski], Muzeum Narodowe w Krakowie, [Kraków] listopad -grudzień 1955, s. 47, nr kat. 124;
  - J. Sienkiewicz (współpraca J. Zanoziński, J. Michałowski), Piotr Michałowski, Warszawa 1959, s. 65, nr kat. 205, il. 205.

   
Piotr Michałowski (1800 - 1855)

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
04 12 201111 5 000 PLN 12 000 PLN EURO   USD   PLN