Jan Matejko | <i>RYSUNEK DWUSTRONNY, 1860</i> | ołówek, papier | 17.7 x 23.5 cm

 • Tytuł:   RYSUNEK DWUSTRONNY, 1860
 • Artysta:  Jan Matejko
 • Wymiary :  17.7 x 23.5 cm
 • Technika:  ołówek, papier
 • Wywoławcza: 6 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


   

  Rysunek dwustronny:

  awers:

  ZABICIE ANDRZEJA WAPOWSKIEGO PODCZAS KORONACJI HENRYKA WALEZEGO, 1860 

  ołówek, papier, 17,7 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)

  W lewym dolnym rogu cyfra: 70

  "Kilku mężczyzn niesie od strony lewej ofiarę zabójstwa przed króla, otoczonego osobami dworu. Całość w zarysach" (za: Katalogiem wystawy rysunków i szkiców..., patrz: bibliografia).

  Rysunek powstał jako szkic przygotowawczy do obrazu malowanego w roku 1861. Jego treścią jest incydent mający miejsce na turnieju z okazji koronacji Henryka Walezego w dniu 24 lutego 1594 roku, kiedy to kasztelan przemyski Andrzej Wapowski, próbujący załagodzić wybuchłą kłótnię, został w gniewie zabity przez Samuela Zborowskiego. W stosunku do dzieła finalnego rysunek wykazuje jednak znaczne różnice w rozstawieniu i ugrupowaniu osób, stając się znakomitym przykładem studiów jakie podejmował artysta w pracy nad kompozycją obrazu. 

  Przywołany tu Katalog wystawy rysunków i szkiców... z 1938 roku wymienia jeszcze drugi szkic do tego obrazu, rysunek będący jakby następnym etapem poszukiwań właściwego ujęcia. Rysunek ten oznaczony jest datą 1860, taką datę proponujemy też dla prezentowanego tu szkicu. 

  rewers:

  LEŻĄCY MĘŻCZYZNA 

  ołówek, papier, 22,6 x 16,7 cm (w świetle passe-partout)

  sygn. p.d. monogramem wiązanym: JM

  "U góry półpostać z ramionami wyciągniętymi w przód i twarzą zwróconą w górę, u dołu cała postać pomniejszona" (za: Katalogiem wystawy rysunków i szkiców..., patrz: bibliografia). Według opracowania Matejko. Obrazy olejne. Katalog, (patrz bibliografia) jest to również studium postaci do opisanego obok obrazu.

  Rysunek znajdował się pierwotnie w zbiorach rodziny artysty. Później wszedł do znakomitej kolekcji Edwarda Reichera w Aleksandrowie Kujawskim i następnie w Warszawie, a od 1928 należał do zbiorów rodziny Reicherów. W roku 1938 został pokazany na wystawie rysunków i szkiców Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Warszawie. (O kolekcji Edwarda Reichera - patrz m.in.: E. Chwalewik, Zbiory polskie..., Warszawa - Kraków 1927, t. II, s. 420)

  Bibliografia:

  - Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki urządzonej w setną rocznicę urodzin artysty przez Koło Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego, Muzeum Narodowe, Warszawa marzec-kwiecień 1938, s. 52, nr kat. 124 a, b (porównaj także nr kat. 123);

  - K. Sroczyńska [red.], Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Warszawa 1993, s. 63-64, nr kat. 79. 

   
Jan Matejko (1838 - 1893)

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
04 12 201152 6 000 PLN 18 000 PLN EURO   USD   PLN