Wojciech Weiss | <i>TADZIO Z ZABAWKAMI, 1902</i> | olej, płótno | 50.5 x 65 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

odwrocie obrazu

odwrocie obrazu

nalepka MNP, 1978

nalepka MNP, 1978

 • Tytuł:   TADZIO Z ZABAWKAMI, 1902
 • Artysta:  Wojciech Weiss
 • Wymiary :  50.5 x 65 cm
 • Technika:  olej, płótno
 • Wywoławcza: 20 000 PLN 
 • Informacje dodatkowe:  


  Obraz, co widoczne jest na jego dawniejszych fotografiach, był sygnowany i datowany; sygnatura umieszczona była w prawym górnym rogu: WW | 1902. W wyniku błędów popełnionych podczas - przeprowadzonej w nieznanym czasie - konserwacji, sygnatura została zmyta. Jej ślady dostrzegalne są tylko w podczerwieni (IR

  Na odwrocie, na krośnie trzy nalepki (druk, atrament): - dwie na listwie dolnej: - 1. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE | NR. 1993 | Autor Weiss Wojciech | [Tytuł] Dziecko z zabawkami /..../; - 2. Internationale | Kunst Ausstellun[g] | Düsseldorf 1904 | 1287: - jedna na listwie górnej: MUZEUM NARODOWE / POZNAŃ | AUTOR/ARTISTE | Wojciech Weiss | 379 TYTUŁ/TITRE Tadzio z zabawkami 1902 | NR KAT. / CAT. NR. | WYSTAWA / EXPOSITION | Kolor w malarstwie polskim XIX-XX | 2 VI - 24. IX. 1978 r.

   

  Obraz, będący portretem Tadzia Florka, siostrzeńca artysty, pozostający przez lata w rękach tej samej rodziny, był wielokrotnie pokazywany na ważnych wystawach, w Polsce i za granicą (m.in.: Kraków 1903; Düsseldorf 1904; Wiedeń i Monachium 1905; Hodonin i Poznań 1909; Lwów 1910; Kraków 1917, 1934, 1962; Poznań 1977, 1978). Opisywany w licznych katalogach i recenzjach bywał też często reprodukowany. 

   

  Już na pierwszych pokazach Tadzio z zabawkami oceniany był bardzo dobrze, a recenzenci wyrażali się o nim w tonie wręcz entuzjastycznym: „Weiss wystawił tu [w Düsseldorfie, 1904] znany a wyborny obrazek dziecka z zabawkami /.../ Blado-pucułowaty dwuletni obywatel w szafirowej sukience, z konopiastą łepetyną jest w siódmym niebie z powodu drewnianego konika, którego zarazem wielbi i maltretuje. Obok niańka, podparta na ręku, czuwa nad bezpieczeństwem malca i zabawki. W jak niewielu dotknięciach lekkiego, dyskretnego a stanowczego pędzla powstał ten utwór! Zdaje się, że to sam dwulatek zuchwałą rączyną rzucił parę kleksów, z których oto konik drewniany, sukienka, jeszcze jeden konik! ... Tymczasem te kleksy - to ideał techniki, przedziwnie przystosowanej do tematu, to wyraz siły, pewności siebie i bystrej dojrzałości talentu. Obrazek bezpretensjonalnie, choć junacko doskonały, pełen dowcipnej obserwacji, studium dziecięcej bezradności i bałwankowatości konturów dziecka i zabawek. ... Zaznaczyć tu należy od razu ten rys charakterystyczny Weissa: pewien humor, pewne ironizowanie obserwacji. /.../ Z powodu Weissa wspomniano już o japońskim malowaniu - i słusznie. Ten krakowski japończyk z dosadną obserwacją i wytwornym pędzlem niewątpliwie znał się z Japończykami paryskimi; cała sztuka w tym, że on korzysta z tych wpływów, gdy inni tracą wpadając w manierę.“

  (A. Potocki, Sztuka polska na wystawie w Düsseldorfie; patrz bibliografia)

   

  Bibliografia - wybór: 

  - A. Łada-Cybulski, VII Wystawa „Sztuki“ w Krakowie [w:] „Krytyka“ 1903, T.2, z. 12, s. 360;

  - Katalog der Internationalen Kunstausstellung Düsseldorf 1904 im Städtischen Kunstpalast, 1. Mai bis 23. Oktober, Düsseldorf 1904, nr kat. 1630; 

  - A. Potocki, Sztuka polska na wystawie w Düsseldorfie [w:] „Sztuka“ (Paryż) 1904, nr 4, s. 184, il. na s. 189;

  - B. Zukerkandl, Die XXIII. Ausstellung der Wiener Secession [w:] „Die Kunst“, Jh. XI 1905, s. 144, il. 457;

  - „Tygodnik Ilustrowany“ 1905, nr 40, il. na s. 735;

  - Ausstellung der Vereinigung Polnischer Künstler „Sztuka“ [katalog] Hagebund, Wien 1908, nr kat. 251;

  - T. Rittner, „Sztuka“ krakowska w Wiedniu [w:] „Świat“ 1908, nr 10, s. 13;

  - VI Výstava „Sdruzeni výtravnych umelcu moravských w Hodonine. Umeni polskéa moravské“ [katalog] Hodonin, od 23 kvetna do 20 cervna 1909, nr kat. 148; 

  - I. Wystawa Tow. Artyst. Polskich „Sztuka“, Poznań, październik-listopad 1909 [Poznań 1909], s. nlb, nr kat. 144;

  - Katalog wystawy „Dziecko w sztuce“ w Tow. Przyj. Szt. Pięknych w Krakowie, kwiecień 1917, nr kat. 314; 

  - Wystawa Wojciecha Weissa i jego uczniów [katalog], Tow. Przyj. Szt. Pięknych w Krakowie, kwiecień-maj 1934, poz. 24;

  - Wojciech Weiss. Obrazy olejne, akwarele, rysunki, grafiki, rzeźby, Katalog wystawy, [wstęp Helena Blum, oprac. katalogu H. Blum, Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1962, s. 39, kat. nr 21;

  - H. Blum, Na marginesie zbiorowej wystawy Wojciecha Weissa [w:] „Przegląd Artystyczny“ 1963, nr 3 (13), s. 30, il. na s. 32;

  - Wojciech Weiss 1875-1950, Wystawa monograficzna, [wstęp i redakcja katalogu A. Ławniczakowa, opracowanie katalogu A. Ławniczakowa, J. Nowakowski], Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1977, s. 84, nr kat. 86, il. 79;

  - Kolor w malarstwie polskim 19 i 20 wieku. Katalog wystawy [oprac. i red. katalogu M. Berdyszakowa], Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec - wrzesień 1978 [Poznań 1978], s. 105, nr kat. 379.

   
Wojciech Weiss (1875 - 1950)

Wojciech Weiss (Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 - Kraków 1950) - malarz i grafik; w latach 1890-1899 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, początkowo u Jana Matejki, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Józefa Unierzyskiego, a następnie także u Leona Wyczółkowskiego i Juliana Fałata. Studia ukończył ze złotym medalem; później kształcił się jeszcze w Paryżu i we Włoszech. Od 1897 był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, w 1906 został członkiem wiedeńskiej „Secesji”. Od 1907 nauczał w krakowskiej ASP, trzykrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. We wczesnym okresie malował symboliczne sceny figuralne, często o tematyce fantastycznej, później także portrety, akty i pejzaże. Zajmował się również grafiką i rzeźbą.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
03 06 201212 20 000 PLN - EURO   USD   PLN