Ludwik Kurella | <i>RYBKA, 1869</i> | olej, deska | 20 x 28 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

nalepka Salonu Sztuki Kulikowskiego

nalepka Salonu Sztuki Kulikowskiego

 • Tytuł:   RYBKA, 1869
 • Artysta:  Ludwik Kurella
 • Wymiary :  20 x 28 cm
 • Technika:  olej, deska
 • Wywoławcza: 12 000 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


  sygn. l.d.: L. Kurella

  Na odwrocie - częściowo na górnej listwie ramy, częściowo na krośnie - nalepka (druk, atrament) o treści: SALON SZTUKI ST. KULIKOWSKIEGO | Warszawa, Krak. Przedmieście 7 | Autor L. Kurella | Tytuł Rusałka

  Na dolnej listwie ramy nalepka (druk): Erste | Münchener Vergolder-Genossenschaft

  Obraz Ludwika Kurelli Rybka, inspirowany „balladą ze śpiewu gminnego“ Adama Mickiewicza, był w 1869 pokazany na I Międzynarodowej Wystawie Sztuki, którą urządzono w monachijskim Glaspalast. O obrazie pisano w krajowej prasie, a Juliusz Kossak „robił rysunek dla „Kłosów“. 

  Sądzić należy, że na tak prestiżowej wystawie Kurella zaprezentował kompozycję o większym formacie. O takim „większym obrazie“ czytamy też w artykułach prasowych. Prezentowana tutaj Rybka byłaby więc skromniejszą wersją tej malarskiej realizacji, powstałą bądź jako wcześniejsze opracowanie motywu, bądź jako replika malowana na zamówienie. 

   

  Adam Mickiewicz, Rybka 


  /.../ 


  Płacz dziecięcia słychać w lesie,
  Wierny sługa wyszedł z lasu  I dziecię na ręku niesie


  /.../ 

  Tak co wieczora, co ranka,

  Gdy sługa stanie w zakątku,


  Wraz wypływa Świtezianka,

  Żeby dać piersi dzieciątku.

   


   

   

  Obraz wystawiany, opisywany i reprodukowany, m.in.:

  - Katalog zur I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen Glaspalästen zu München. 20 VII - 32 X 1869, München, s. 38, nr kat. 906 [Das Goldfischlein, nach eine Ballade von Mickiewicz];

  - X., Obrazy artystów naszych na Wystawie monachijskiej, [w:] „Gazeta Warszawska“ 1869, nr 166 z dn. 31 VII, s. 1;

  - W., Rybka [w:] „Kłosy“, 1869, nr 220, 4 (16) IX, s. 160-161, il. na s. 157 (Rybka, z wystawy w Monachium; ryt. Holewiński);

  - H. Piątkowski, Jubileusz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych [w:] „Tygodnik Ilustrowany“ 1910, nr 51, s, 1033-1035, il. na s. 1034;

  - J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 192;

  - Katalog prac wystawionych w TZSP w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 184;

  - H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 129;

  - H. Stępień, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1856-1914, IS PAN, Warszawa 2003, s. 75, 76.

   

Ludwik Kurella (1834 - 1902)

Ludwik Kurella był jednym z wybitniejszych przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium, znanym i cenionym autorem obrazów, chętnie i niejednokrotnie za wysokie ceny, kupowanych przez „Kunsthandlerów”. Studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie był ulubionym uczniem Rafała Hadziewicza. W roku 1857 wyjechał do Drezna i kształcił się w tamtejszej Akademii pod kierunkiem J. Schnorra von Carosfeld. Następnie podróżował po Europie, a w 1861 roku osiadł w Monachium i studiował w Akademii u W. Kaulbacha, J. Schraudolpha i A. Ramberga. Należał do monachijskiego Kunstvereinu, brał udział w wystawach, miał własną pracownię, przyjaźnił się z Józefem Brandtem, Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi, Józefem Chełmońskim, Władysławem Czachórskim. Swoje obrazy nadsyłał także na wystawy krajowe do Warszawy, Krakowa i Lwowa. Około roku 1900 powrócił na stałe do Warszawy. We wcześniejszym okresie twórczości uprawiał malarstwo o tematyce religijnej i historycznej (Grosz czynszowy, Ucieczka do Egiptu, Śmierć Chodkiewicza), z czasem zajął się przede wszystkim malarstwem rodzajowym opartym na motywach polskiego krajobrazu i folkloru (Z jarmarku, Powrót z polowania, Wędrówka Cyganów, Z opłatkami, U przewozu). Malował także portrety i obrazy ilustrujące wiersze A. Mickiewicza (Rybka, Panicz i dziewczyna). W polskich zbiorach muzealnych obrazów Kurelli jest zaledwie kilka; powodzenie artysty na monachijskim rynku sztuki sprawiło, że przeważająca ich liczba trafiła do prywatnych kolekcji w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
03 06 201220 12 000 PLN 15 000 PLN EURO   USD   PLN