Teofil Kwiatkowski | <i>NEREIDY, WEDŁUG P. P. RUBENSA </i> | olej, płótno | 44 x 63.5 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

Obraz w ramie.

Obraz w ramie.

 • Tytuł:   NEREIDY, WEDŁUG P. P. RUBENSA
 • Artysta:  Teofil Kwiatkowski
 • Wymiary :  44 x 63.5 cm
 • Technika:  olej, płótno
 • Wywoławcza: 25 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


   

  Na odwr. sygn. artysty oraz naniesiony jego ręką napis z paryskim adresem i datą: T. Kwiatkowski | Paris rue des Rennes no 65 | 1885

  Ponadto na płótnie stempel: M. CHABON | M/.../LEURS | /../ TABLEAU | RUE JACOB 20 

   

  Teofil Kwiatkowski w różnych latach swego długiego pobytu w Paryżu malował liczne kopie obrazów z Galerii Luwru. Malował je bądź to na zamówienia prywatne, bądź też dla francuskich kościołów (obrazy Murilla czy Ribery). W zbiorach Muzeum Narodowym w Warszawie jest, na przykład, malowana przezeń w 1859 roku kopia dzieła Eustache’a le Sueura - Jezus dźwigający krzyż. Kopię tę Kwiatkowski oznaczył w taki sam sposób jak i prezentowane Nereidy - na odwrocie płótna umieścił swój podpis-sygnaturę, aktualny paryski adres i datę. Zapewne taki był wymóg Galerii Luwru. Adres przytoczony na odwrocie Nereid znajduje potwierdzenie w znanych faktach z życia artysty, który kilkakrotnie zmieniał swoje paryskie mieszkania, a w nowym domu przy Rue des Rennes 65 zamieszkał w roku 1870, co zgadza się także z datą 1885 w napisie. Data ta świadczy także, że Nereidy Kwiatkowski malował dla siebie, dla swej własnej przyjemności i potrzeby; w tym czasie bowiem zaniechał już malowania kopii na zamówienia. Motyw wodnych boginek był mu zresztą szczególnie bliski - już w latach 40. sam malował – olejno i akwarelą - różne wersje kompozycji z Nereidami. Obrazy te zyskiwały bardzo pochlebne opinie recenzentów paryskich, a sławny poeta i krytyk Théophile Gautier poświęcił im poemat pt. Nereidy.

   

  Prezentowane Nereidy Kwiatkowskiego, malowane według obrazu Rubensa Przybycie Marii Medici do Marsyli, trudno jednak nazwać kopią w ścisłym znaczeniu. Jest to raczej studium malarskie, swobodne naśladownictwo fragmentu wielkiej kompozycji Rubensa, obrazu z cyklu 24 wielkich płócien Apoteoza życia i rządów Marii Medici, malowanych w latach 1622-25 na zamówienie królowej, przeznaczonych do galerii Pałacu Luksemburskiego w Paryżu, a w 1815 przeniesionych do Luwru. (zob.: - A. Melbechowska-Luty, Teofil Kwiatkowski 1809-1891, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; - Chopin i jego malarz Teofil Kwiatkowski (1809-1891), kat. MNW, Warszawa 2010)

   

   
Teofil Kwiatkowski (1809 - 1891)

Teofil Kwiatkowski (Pułtusk 1809 - Avallon w Burgundii 1891) - wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim - w latach 1825-1830 studiował malarstwo na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u A. Brodowskiego i A. Blanka. Jako oficer 4. pułku piechoty walczył w powstaniu listopadowym; po klęsce jego emigrował do Francji, gdzie pozostał do końca życia. początkowo przebywał w Avignonie, później w Paryżu. Tu studiował jeszcze u A. Toussainta, P. Sentiesa, J. L. Dulonga i L. Cognieta. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem emigracyjnym, m.in. z rodziną ks. Czartoryskich, Adamem Mickiewiczem, Fryderykiem Chopinem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Teofilem Lenartowiczem. Wielokrotnie portretował Chopina (także na łożu śmierci), któremu poświęcił też dużą, symboliczną kompozycję Bal w Hôtel Lambert - Polonez Chopina. Malował piękne, przesycone romantyczną aurą krajobrazy z Prowansji i Burgundii. Malował obrazy olejne i bardzo liczne, mistrzowskie akwarele – portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, patriotyczne, kostiumowe i alegoryczne. Jego dzieła odznaczają się niepoślednimi walorami kolorystycznymi, emocjonalnym stosunkiem do natury, a także typowo romantyczną skłonnością do fantazji i metafory, zabarwionej często odcieniem melancholii. Artysta wystawiał, m.in. na oficjalnych Salonach paryskich (1839-1881), nadsyłał swe prace także na wystawy krajowe (1862-1873 TZSP w Warszawie). Jego obrazy, akwarele, rysunki znajdują się w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, pozostałe są w rękach prywatnych we Francji. Na rynku antykwarskim są niebywałą rzadkością.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
03 06 201221 25 000 PLN 27 000 PLN EURO   USD   PLN