Eugeniusz Zak | <i>PORTRET MATKI ARTYSTY, 1905</i> | olej, płótno | 81 x 54 cm

 • Tytuł:   PORTRET MATKI ARTYSTY, 1905
 • Artysta:  Eugeniusz Zak
 • Wymiary :  81 x 54 cm
 • Technika:  olej, płótno
 • Wywoławcza: 70 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:    sygn. p.d.: Eug. ZAK | 05

  Obraz pochodzi z kolekcji dr Stefanii Irwin-Zareckiej w Nowym Jorku. Uprzednio wystawiany był na aukcji w Hotel Drouot (Paryż, 1971) oraz Lipert Gallery (Nowy Jork, Brooklyn, 1983-84).

  Jeden z najwcześniejszych znanych obrazów Eugeniusza Zaka, wystawiony był w roku 1905 w paryskim Salonie Jesiennym (Salon d’Automne), w zespole dziesięciu prac młodego artysty (4 obrazy, 6 rysunków).

  Według Barbary Brus-Malinowskiej, autorki katalogu monograficznej wystawy Zaka w Muzeum Narodowym w Warszawie, obraz jest zapewne portretem matki artysty, Adeliny z Kroneblechów Zakowej, a „malowany w zgaszonych tonacjach i przeniknięty szarością przypomina portrety Olgi Boznańskiej“. 

  Obraz opisany i reprodukowany w:

  - Catalogue de peinture, Dessin, Sculpture, Gravure, Architecture et Art Décoratif exposés au Grand Palais des Chapmps-Élysées du 18 octobre 1905 au 25 novembre 1905, [Salon d’Automne] Paris 1905, s. 173, kat. nr 1624;

  - M.R. [M. Rakowska], Artyści polscy w „Salonie“ paryskim, „Tygodnik Ilustrowany“ 1906, I półrocze, nr 3 z dn. 27 stycznia, s. 49; 

  - M. Rola [M. Legutko], Eugeniusz Zak, „Pro Arte“ Polish Art in the World / Sztuka polska w świecie, [nr 1] Summer / lato 1987, [kwartalnik; New York], s. 5, il. na s. 7;

  - B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 39, 78, nr kat. 3, il.

Eugeniusz Zak (1884 - 1926)

Eugeniusz Zak (Żak) (Mogilno/Mohylno w dawnej guberni mińskiej 1884 – Paryż 1926) dzieciństwo spędził w Mogilnie (Mohylnie) i (od 1892) w Warszawie. W roku 1902 wyjechał do Paryża, gdzie studiował w École des Beaux-Arts u Jeana Léona Gérôme’a i w Académie Colarossi u Alberta Besnarda. W 1903 podróżował do Włoch, był w Rzymie, we Florencji, Pizie, Mediolanie. Następnie pojechał do Monachium, gdzie przez pół roku kształcił się u Antona Ažbego. W 1904 powrócił do Paryża i zadebiutował w Salonie Jesiennym. W Paryżu pozostał do 1914, później przeniósł się do Vence i Nicei. Lata 1916-1921 spędził w Polsce. W 1921 wyjechał do Niemiec; mieszkał w Bonn (gdzie wykonał polichromie do willi architekta F.A. Breuhausa), później w Berlinie. W 1923 wrócił do Paryża. Wiele wystawiał, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach, w wystawach w Barcelonie (1912), Wenecji (Biennale 1914), Wiedniu (1915). Czynnie uczestniczył także w polskim życiu artystycznym – należał do Tow. Artystów Polskich „Sztuka”, wystawiał też z Formistami, był współzałożycielem ugrupowania „Rytm”. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów tzw. École de Paris. Inspiracji szukał w sztuce renesansu, w malarstwie Cezane’a i Picassa. We wcześniejszym okresie twórczości malował portrety oraz wykonywał – inspirowane sztuką renesansową – sangwinowe rysunki głów i popiersi. Malował też idealizowane, liryczne i poetyckie w nastroju sceny w pejzażu, a po 1920 kompozycje figuralne z jedną lub kilkoma postaciami pasterzy, tancerek, arlekinów we wnętrzach lub w pejzażu. Jego obrazy przesycone są łagodnym nastrojem melancholii i zadumy. Wiotkie sylwetki przedstawianych postaci artysta poddawał swoistej stylizacji – wydłużając proporcje i nadając im giętkie, niemal taneczne pozy. Obrazy te odznaczają się dekoracyjnością, rytmicznymi, „tanecznymi” układami form, miękkim światłocieniowym modelunkiem, a często także efektami fakturowymi.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
14 10 201276 70 000 PLN 70 000 PLN  N/A   USD   PLN