Jan Styka | <i>URSUS NIOSĄCY OCALONĄ LIGIĘ, 1900-1903</i> | węgiel, papier | 32.5 x 27 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

odwrocie obrazu

odwrocie obrazu

nalepka TZSP

nalepka TZSP

stempel

stempel

 • Tytuł:   URSUS NIOSĄCY OCALONĄ LIGIĘ, 1900-1903
 • Artysta:  Jan Styka
 • Wymiary :  32.5 x 27 cm
 • Technika:  węgiel, papier
 • Wywoławcza: 5 500 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


   

  32,5 x 27 cm (w świetle passe-partout)

  sygn. l.d. JStyka (inicjały wiązane)

  p.d. autorski napis w ramce: URSUS ENLEVANT | LYGIE A L'EPREUVE | DU CIRQUE.

  na marginesach adnotacje widoczne po wyjęciu rysunku z passe-partout - u góry: Texte du chap. XXIV oraz: bi [...]; - przy prawej krawędzi: 17 x 20 <->

   

  Na odwrocie, na tzw. plecach nalepka TZSP w Warszawie (druk, stempel, atrament): 36041 Autor STYKA JAN | [Tytuł] Szkic do - Ursus unosi L. wykonanie rys. | cena - wł  27 Data 13. LUT. 193[0]. Na odwrocie ponadto napisy kredką: 9 (w kółku); 3829 | [.] JS; 13; 67 oraz inne nieczytelne. Stempel: Polska Sp Pozłotników | Sp. Z ogr. odpow. | Warszawa, Jasna 13/15 | Tel. 251-61. 

   

  Ursus niosący ocaloną Ligię jest jednym rysunków do Quo vadis Henryka Sienkiewicza - cyklu ilustracji opracowanych na zamówienie francuskiego wydawcy Ernesta Flammariona. Praca ta zajęła Janowi Styce kilka lat (1900-1903); przygotował ponad 170 rysunków, reprodukowanych w wydaniu książkowym w postaci 60 dużych miedziorytów i ponad 100 drzeworytów (rytował Georges Lemoine). Trzy tomy Quo vadis ukazały się w latach 1901-1904. Było to duże przedsięwzięcie edytorskie i jedyne tak bogato ilustrowane wydanie powieści Sienkiewicza. W skład edycji - obok wydania popularnego - weszło też 100 luksusowych, numerowanych egzemplarzy, po 50 na japońskim i chińskim papierze.

   

  Rysunki Styki miały różny charakter - rozbudowane, panoramiczne sceny reprodukowano na dwustronicowych planszach, inne wykorzystano jako reprodukcje całostronicowe, wiele umieszczano ponad tekstem lub w charakterze przerywników. Rysunek z Ursusem i Ligią umieszczony został jako ilustracja nad tekstem XXIV rozdziału trzeciego tomu Quo vadis. Posłużył on także jako szkic do obrazu olejnego, bowiem zainteresowanie Styki tematem Quo vadis nie ograniczyło się do rysunków. W 1902 artysta namalował jeszcze cykl kilkunastu obrazów olejnych, prezentowanych następnie na różnych wystawach. Po roku 1919 zespół ten znalazł się w domu Styki na Capri, gdzie malarz urządził Muzeum Quo vadis, a w 1930, już po śmierci artysty, prace te - w liczbie 16 obrazów i 16 rysunków (w tym także Ursus i Ligia) - pokazano na wystawie w TZSP w Warszawie.

   

  Rysunek wymieniony bądź reprodukowany, m.in. w:

  - H. Sienkiewicz, Quo vadis, Roman des temps néroniens, Illustré par Jan Styka,  Editeur E. Flammarion, t. I-III, Paris 1901-1904; il. T.III, s. 261;

  - Boyer d’Agen, L’écrivain et le peintre de „Quo vadis“. Henryk Sienkiewicz et Jan Styka, Paris 1912, s. nlb., il. towarzysząca cytowanemu fragmentowi powieści, zamieszczona w części VI; 

  - [kat.], „Quo vadis“ Jana Styki. Tadeusz Styka. Adam Styka, [wstęp W. Bunikiewicz], Przewodnik Nr 110, TZSP Warszawa 1936, s. 10, nr kat. 27; porównaj także obraz olejny, s. 9, nr kat. 14.

   
Jan Styka (1858 - 1925)

 

Jan Styka (Lwów 1858 – Rzym 1925) popularny malarz scen historycznych i batalistycznych, autor obrazów alegorycznych i religijnych, portrecista, ojciec malarzy Tadeusza i Adama Styków.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, następnie w Rzymie, a w latach 1882-1885 u Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Po studiach spędził kilka lat w Paryżu, później mieszkał we Lwowie. W roku 1895 podróżował do Palestyny. Po 1900 mieszkał w Paryżu, skąd wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, Włoch i Grecji.
Od 1919 wiele czasu spędzał we własnym domu na Capri. Uczestnik wielu wystaw, m.in. paryskich Salonów czy Wystawy Światowej w St. Louis (1904), cieszył się znaczną popularnością, a nawet sławą.
Był członkiem Akademii Św. Łukasza w Rzymie. Był również pomysłodawcą i współtwórcą sławnych panoram - eksponowanej dziś stale we Wrocławiu Panoramy bitwy pod Racławicami (lata 1892-1894; wraz W. Kossakiem  i innymi), Golgoty (1896; obecnie w Los Angeles), Panoramy Siedmiogrodzkiej (1897; pocięta na częci, zachowały się tylko fragmenty), i  Męczeństwa Chrześcijan w cyrku Nerona (1899; płótno zaginione podczas pierwszej wojny światowej).
Zajmował się ilustratorstwem, m.in. przygotował ilustracje do luksusowego wydania Quo vadis? Sienkiewicza.

 

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
09 06 20131 5 500 PLN 6 000 PLN EURO   USD   PLN