Alfred Lenica | <i>ZASTRZYKI DOMIĘŚNIOWE, 1962</i> | olej, płótno | 89 x 146 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

odwrocie obrazu

odwrocie obrazu

nalepka 1

nalepka 1

nalepka 2

nalepka 2

 • Tytuł:   ZASTRZYKI DOMIĘŚNIOWE, 1962
 • Artysta:  Alfred Lenica
 • Wymiary :  89 x 146 cm
 • Technika:  olej, płótno
 • Wywoławcza: 28 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


   

  sygn. p.d.: lenica (niewyraźnie)

  na odwrocie na płótnie napis: A. LENICA | 1962 | WARSZAWA | „ZASTRZYKI DOMIĘŚNIOWE“ | 89 x 146.

  Na krośnie nalepki: 1. Kunsthaus Lempertz z adresem galerii; 2. warszawskiej Desy z opisem obrazu i wskazaniem miejsca wystawy: ALFRED LENICA | Tule IN RAMUSKULAR - INJECTIONEN. | Year  1962 | LEMPERTZ CONTEMPORA | KOLN

   

  Obraz opisany i wystawiany:

  - Alfred Lenica Malarstwo, CBWA Zachęta Warszawa marzec 1974, kat. poz. 329;

  - Kunsthaus Lempertz, Kolonia.

Alfred Lenica (1899 - 1977)

Alfred Lenica (Pabianice 1899 - Warszawa 1977) uczył się prywatnie rysunku i malarstwa w pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra Kubowicza w Poznaniu (1925-1928). W latach 30. malował obrazy figuratywne, nawiązujące w stylistyce do kubizmu. Nieco później uległ wpływom surrealizmu, który, pomijając lata socrealizmu, stanie się dlań najpoważniejszym obszarem poszukiwań malarskich. Od połowy lat 40. utrzymywał stałe kontakty z kręgiem „Grupy Krakowskiej“, przyjaźnił się z Jerzym Kujawskim. Po przeniesieniu się do Poznania, w 1947 został współzałożycielem awangardowej grupy „4F+R“ (farba, forma, fantastyka, faktura + realizm). Jest autorem pierwszego polskiego obrazu taszystowskiego (Farby w ruchu, 1949, tempera). W okresie socrealizmu włączył się w nurt oficjalnej sztuki, pracując jednocześnie jako organizator życia artystycznego, prezes Okręgu Poznańskiego ZPAP (1948-1950) i jednocześnie kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych tamże. W końcu lat 50. przeniósł się do War-szawy i również tu do 1969 pełnił kierownicze funkcje w ZPAP. W drugiej poł. lat 50. ponownie - po eksperymentach z lat 40. - uprawiał informel, malując chętnie techniką drippingu. Około 1958 wypracował indywidualny, charakterystyczny dlań styl wirujących, kolorowych, niekiedy kaligraficznie opracowanych form, które dynamicznie wypełniały pola obrazów. Tworzył je techniką zbliżoną do surrealistycznej dekalkomanii. Styl ten stał się znakiem rozpoznawczym artysty do końca życia. W swych obrazach nie unikał kształtów nawiązujących do form naturalnych (jego malarstwo nazywano „biologicznym“), a w latach 70. niekiedy włączał do kompozycji motywy figuralne. Wystawa retrospektywna artysty odbyła się w Galerii Zachęta w Warszawie w 1974.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
13 10 201394 28 000 PLN 38 000 PLN EURO   USD   PLN