Adam Setkowicz | <i>WESELE KRAKOWSKIE</i> | olej, płótno | 45.5 x 95.8 cm

Adam Setkowicz (1876 - 1945)

Adam Setkowicz to popularny malarz scen rodzajowych z zaprzęgami, polowaniami, saniami i śniegami, malowanych akwarelą bądź olejno, w których wyraźnie nawiązywał do prac A. Wierusza-Kowalskiego, J. Brandta czy też J. Fałata. O życiu artysty wiadomo jednak niewiele poza tym, że w latach 1891-1894 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w 1897/1898 kontynuował studia pod kierunkiem Teodora Axentowicza. W 1933 wziął udział w wystawie w Piotrkowie Trybunalskim.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
08 12 201326 6 000 PLN 11 000 PLN EURO   USD   PLN