Juliusz Kossak | <i>PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861</i> | olej, deska | 37 x 46 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

nalepiona karta z poświadczeniem autentyczności obrazu

nalepiona karta z poświadczeniem autentyczności obrazu

obraz w ramie

obraz w ramie

 • Tytuł:   PAN PASEK POD LACHOWICAMI, 1861
 • Artysta:  Juliusz Kossak
 • Wymiary :  37 x 46 cm
 • Technika:  olej, deska
 • Wywoławcza: 90 000 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  

  sygn. l.d.: J Kossak | 1861
  Na odwr. nalepiona karta (druk, maszynopis, rękopis) z poświadczeniem autentyczności obrazu jako dzieła Juliusza Kossaka:
  - po lewej tekst drukowany [winieta]: SALON SZTUKI M ARCTA - W POZNANIU - Pl. WOLNOŚCI 7;
  - poniżej tekst drukowany: 13-90 Telefon 55-50 | STAŁA WYSTAWA | ZBIOROWE WYSTAWY | AUKCJE ARTYSTYCZNE | ZAKUP - KOMIS - SPRZEDAŻ | EKSPERTYZA AUTENTYCZNOŚCI | I WARTOŚCI | RESTAURACJA OBRAZÓW I.T.D. | WYSTAWA OTWARTA CODZIENNIE | OD GODZ. PRZEDPOŁ. DO 6 POPOŁ. | W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA OD GODZ. |11 PRZEDP. DO 2 POPOŁUDNIU |||
  - obok po prawej wpisany na maszynie tekst potwierdzający autorstwo Juliusza Kossaka i identyfikujący obraz jako pracę pt. Pasek pod Lachowicami. Potwierdzenie podpisane odręcznie [...] Stefan przez rzeczoznawcę i „aukcjonatora“ Okręgowej Izby Przemysłowej [w Poznaniu]. Ręcznie dopisany tekst: 23/ grudnia 1925 Poznań Św. Marcin 39, tel. 5558.
  Certyfikat potwierdzony przez warszawskiego antykwariusza Jakuba Klejmana (tekst odręczny): Juliusz Kossak autentyczny | J Klejman; dwie pieczątki - okrągła i podłużna - o treści: ANTYKWARIAT | J. KLEJMAN | Warszawa, ul. Szpitalna 4
   
  W załączeniu - potwierdzająca autorstwo Juliusza Kossaka - ekspertyza p. Adama Konopackiego z 15 marca 2012 roku.
   
  Obraz przedstawia epizod z Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, zdarzenie z bitwy pod Połonką 28 VI 1660 roku, kiedy to wojska polsko-litewskie idąc w odsiecz oblężonej przez Iwana Chowańskiego twierdzy Lachowice (Lachowicze), odniosły znaczące zwycięstwo zmuszając Moskali do zwinięcia oblężenia. W bitwie tej brał udział także pan Pasek, a przygodę tę barwnie opisał w Pamiętnikach, nie pomijając tak ważnych szczegółów jak zdobyte łupy i konie:
  Jam nieprzyjaciela z konia zwalił, a ty go bierzesz? Daj go sam, bo tego nabicia na ciebie odżałuję, com go na nieprzyjaciela nagotował. Nie bardzo się sprzeczał Wołoszyn, bo widział, że do mnie ten Moskal strzelał i jam go zwalił z konia. Oddał mi tedy owego konia ślicznego, który był nie moskiewski, ale tych ruskich koni, czerwono gniady, rosły. [Pamiętniki, Rok Pański 1660]
  Juliusz Kossak do Pamiętników pana Paska sięgał jeszcze kilkakrotnie. Przypomnieć tu można - odmienną kompozycyjnie i przedstawiającą inny epizod tej samej bitwy - akwarelę Pan Pasek pod Lachowicami z roku 1898, reprodukowaną w albumie K. Olszańskiego (Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 525). Natomiast kompozycję prezentowanej tu pracy powtórzył artysta jeszcze w akwareli z roku 1894, zatytułowanej Epizod z bitwy z Kozakami (K. Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 514 na s. 261).
  Prezentowany obraz jest najpewniej tożsamy z namalowaną olejno na desce pracą Pasek pod Lachowicami, wystawioną w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w 1861 (patrz: J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Wrocław 1969, s. 159)
Juliusz Kossak (1824 - 1899)

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2 połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników "Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola, "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, "Pana Tadeusza" i poematów Adama Mickiewicza.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
11 12 20165 90 000 PLN 164 000 PLN  N/A   USD   PLN