Jan Cybis | <i>KWIATY W KIELICHU, 1936</i> | olej, płótno | 63.5 x 49 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

odwrocie obrazu

odwrocie obrazu

 • Tytuł:   KWIATY W KIELICHU, 1936
 • Artysta:  Jan Cybis
 • Wymiary :  63.5 x 49 cm
 • Technika:  olej, płótno
 • Wywoławcza: 35 000 PLN   ten obiekt nie ma ceny rezerwowej
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


  sygn. p.d.: Jan Cybis

  Na odwrocie rękopiśmienna nalepka na płótnie: Ze zbiorów | Mycielskich | z Wiśniowej. 

  Na dolnej listwie krosna napis odręczny ołówkiem: Sala 5 Nr 20 [słowo przekreślone] powyżej 13 na grzejniku.

  Kwiaty w kielichu powstały podczas letniego pobytu Jana Cybisa w majątku Mycielskich w Wiśniowej w roku 1936. O tym płótnie pisze Teresa Sowińska: „pyszna harmonia kolorów wykwitającego bukietu podawana całymi akordami stapia się z bogato i starannie tym razem malowanym tłem. Światło w tym obrazie nie jest malowane. Ono istnieje, żyje i w kwiatach, i w tle, zmienia swe natężenie i soczystość... Bogactwo materii malarskiej, przywodzące na myśl weneckich mistrzów Odrodzenia jest tu wyrażone chyba najpełniej...“ (cyt. za: Jan Cybis 1897-1972, Retrospektywa... patrz bibliografia). 

  Więcej o pobytach Cybisa i innych artystów w Wiśniowej: A. Harendzińska, Działalność kulturalna rodziny Mycielskich w latach 1867-1939 [w:] „Barbizon Wiśniowski“, Mecenat artystyczny Mycielskich w Wiśniowej, Pamiętnik wystawy pod redakcją T. Szeteli-Zauchowej, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1997. 

   

  Obraz opisany i reprodukowany: 

  - Jan Cybis. Wystawa malarstwa [katalog] ZPAP, CBWA, Warszawa luty 1956, s. 16, nr kat. 10, il. nlb. 1;

  - H. Blum, Cybis Jan, [hasło w:] Encyklopedia Współczesna, Warszawa 1957, s. 399, il.;

  - A. Szpakowski, Malarstwo Jana Cybisa, [w:] „Opolski Rocznik Muzealny“, t. 1., Opole 1963, s. 205, il. na s. 217;

  - Jan Cybis. Obrazy olejne, akwarele, rysunki. Katalog, [pod kierunkiem J.Zanozińskiego oprac. H.Piprekowa, K.Jerzmanowska, H.Kubaszewska], Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1965, s. 20, nr kat. 38, il. 38;

  - J. Pollakówna [tekst], W. M. Rudzińska [noty biograficzne], Malarstwo polskie. Między wojnami 1918-1939. AURIGA Oficyna Wydawnicza Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 328, nr kat. 116, il. 116;

  - T. Dominik [wykaz dzieł H. Cybisowa], Jan Cybis, Warszawa 1984, s. 130, nr kat. 55;

  - Jan Cybis 1897-1972, Retrospektywa [red. J.Chrzanowska-Pieńkos, T. Sowińska], XII 1997 - II 1998, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, s. 327-328 (wzmiankowany w kalendarium).

   
Jan Cybis (1897 - 1972)

Jan Cybis (Wróblin na Śląsku Opolskim 1897 - Warszawa 1972) rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu (1920-1921). Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1924 wraz z grupą kolegów tworzących tzw. Komitet Paryski (w skrócie „KP”; stąd nazwa grupy „kapiści”) wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę początkowo w kontakcie z Pankiewiczem, później samodzielnie. W 1930 wziął udział w pierwszej wystawie kapistów w paryskiej Galerie Zak, później we wspólnej wystawie w Genewie, a po powrocie do kraju w 1931 także w zbiorowej wystawie w Polskim Klubie Artystycznym w Warszawie. W 1932 miał pierwszą wystawę indywidualną w Krakowie. Był główną postacią grupy, propagatorem założeń wysuwających na naczelne miejsce zagadnienia koloru, który „był treścią i formą” jego malarstwa. Ostatnia wystawa w warszawskiej Zachęcie dała możliwość prześledzenia jego bardzo konsekwentnej drogi twórczej. Odrzucając wszelką anegdotę, tworzył obrazy malowane „z powodem plastycznym” – pejzaże, martwe natury, portrety. Był także tłumaczem i krytykiem sztuki, pisywał artykuły, m.in. do krakowskiego „Głosu Plastyków” , którego redaktorem naczelnym został w roku 1937. W roku 1946 został profesorem warszawskiej ASP, gdzie wykładał do 1968 (z przerwą 1951-1957). W 1955 wykładał też w PWSSP w Sopocie.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
12 10 201488 35 000 PLN 50 000 PLN EURO   USD   PLN