Jan Matejko | <i>SZKIC WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI, 1868</i> | ołówek, papier | 20.8 x 16.8 cm

 • Tytuł:   SZKIC WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI, 1868
 • Artysta:  Jan Matejko
 • Wymiary :  20.8 x 16.8 cm
 • Technika:  ołówek, papier
 • Wywoławcza: 6 000 PLN 
 • Informacje dodatkowe:  

  pełny tytuł: SZKIC WIELOPOSTACIOWEJ KOMPOZYCJI ORAZ SZKIC POSTACI LEŻĄCEGO MĘŻCZYZNY, 1868
   
  sygn. po prawej: JM [monogram wiązany] | 1868 rp.-
  niżej napis: do Szalonego Xcia | grającego
   

   
  Rysunek, będący niewątpliwie autentyczną pracą Jana Matejki, jest swobodnym szkicem kompozycyjnym do zamierzonego, ale nie zrealizowanego obrazu. Umieszczony na nim napis, określający temat jako „Szalony książę grający“, nasuwa ostrożne przypuszczenie, że może tu chodzić o Jana II Szalonego (1435-1504) ostatniego z Piastów głogowsko-żagańskich, zwanego też Złym, Dzikim, Okrutnym. Matejko interesował się historią Śląska (np. Wyjazd Henryka Pobożnego w Legnicy; 1865) i mogły go zainspirować burzliwe dzieje Szalonego Księcia. To jednak tylko domysły, nic bliższego nie jest nam wiadome. Pewne jest jednak, że istniały i inne rysunki, określone analogicznie, jako szkice do „Szalonego księcia grającego“. Cztery takie prace znajdowały się mianowicie w kolekcji Edwarda Rejchera i są wymienione w katalogu jego zbiorów, przy czym jeden z tych rysunków jest tam reprodukowany. (patrz: Katalog zbiorów Edwarda Rejchera [Wiedeń] MCMXVIII, s. 12; Album II „Szkice do wielkich obrazów“; il. na s. nlb.). Miejsce ich przechowywania obecnie nie jest znane.
Jan Matejko (1838 - 1893)

Jan Matejko (Kraków 1838 - Kraków 1893) - najwybitniejszy polski malarz historyczny; studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 1852-1858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena (1860). Po studiach mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję aż do śmierci. Dużo podróżował - wielokrotnie wyjeżdżał do Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem licznych akademii i towarzystw artystycznych m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości odgrywał rysunek - artysta opracował, m.in. album Ubiory w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów i książąt polskich. W latach 1889-1891, wraz z zespołem uczniów, pracował nad polichromią kościoła Mariackiego w Krakowie. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum - Dom Matejki (Oddział MNK).

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
14 06 201520 6 000 PLN - EURO   USD   PLN