Jacek Malczewski | <i>NIEŚMIERTELNOŚĆ</i> | olej, deska | 54 x 45.5 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

 • Tytuł:   NIEŚMIERTELNOŚĆ
 • Artysta:  Jacek Malczewski
 • Wymiary :  54 x 45.5 cm
 • Technika:  olej, deska
 • Wywoławcza: 100 000 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


  sygn. l.d.: 1907 | J Malczewski 

  Na odwr. nalepki wystaw w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie z 1907 i 1925 roku (druk, atrament, stempel): 

  - 1. No 4957 | Nazwisko autora Jacek | Malczewski | Rodzaj dzieła olejny | Tytuł Głowa | Rozmiar | Własność [tekst przekreślony] | Warszawa d. 16/29 IV 1907; [wzdłuż krawędzi:] Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem; 

  - 2. 0872 Autor Jacek Malczewski | Tytuł Głowa Rodzaj dzieła ol. | Cena - Własność [tekst przekreślony] Data nadesłania 4/V 1925

  Obraz pochodzi z dawnych zbiorów Stanisława Holenderskiego (1871-1940), przemysłowca, kolekcjonera i filantropa z Zawiercia. Holenderski był wielbicielem malarstwa Jacka Malczewskiego i miał znakomitą kolekcję jego obrazów. Na wystawie dzieł artysty urządzonej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w roku 1925 pokazano 52 prace z tego zespołu (4 oleje, 9 akwarel), w tym tryptyki Grosz czynszowy i Zatruta studnia oraz Pole kości, Eloe czy Moja matko, był tu żołnierz. 

  Obraz reprodukowany lub opisany w:

  - Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego, TZSP Warszawa czerwiec 1925, s. 11, nr kat. 133 (jako Głowa; własność Stanisława Holenderskiego z Zawiercia).

  Nasz obraz pokazany był na tejże wystawie w Zachęcie (a także wcześniej w 1907) jako Głowa. Taki enigmatyczny i niewiele mówiący tytuł miał - być może - uzasadnienie w 1907, kiedy ze względu na cenzurę nie można było użyć odwołań do zesłania, Sybiru czy myśli niepodległościowej (na tej zasadzie np. wcześniejszy obraz artysty przedstawiający sybirskich zesłańców występował p.t. Szypry). Wydaje się bowiem, że ten wspaniały portret mężczyzny w szynelu, mężczyzny zatopionego w myślach i zasłuchanego w melodię wygrywaną przez świerszcza niesie takie właśnie treści. Szynel w obrazach artysty symbolizował zawsze doświadczenie życiowej wędrówki i tułaczkę dawnych powstańców, zesłańców syberyjskich. Mogiły w tle obrazu to przypomnienie śmierci, natomiast - przysiadły na kołnierzu szynelu - świerszcz jest symbolem nieśmiertelności wysnutym z greckiego mitu o trojańskim królewiczu Titonosie. W zamyśle artysty chodzi - być może - o nieśmiertelność myśli, idei i niegasnące nigdy marzenie o niepodległości Ojczyzny. Do mitu o Titonosie Malczewski nawiązywał już wcześniej, m.in. w obrazie Zmartwychwstanie (1900), w którym podobnie połączył motyw śmierci i nieśmiertelności.
Jacek Malczewski (1855 - 1929)

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
06 12 201515 100 000 PLN 425 000 PLN EURO   USD   PLN