Teofil Kwiatkowski | <i>SCENA DWORSKA</i> | akwarela, gwasz, papier | 21.8 x 17.2 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

obraz w ramie

obraz w ramie

 • Tytuł:   SCENA DWORSKA
 • Artysta:  Teofil Kwiatkowski
 • Wymiary :  21.8 x 17.2 cm
 • Technika:  akwarela, gwasz, papier
 • Wywoławcza: 6 000 PLN 
 • Informacje dodatkowe:  

  sygn. l.d.: T Kwiatkowski


  Przybliżone wymiary obrazu w ramie: 55x43 cm
   
  Akwarela jest jedną z kompozycji należących do - przewijającego się przez całą niemal twórczość Kwiatkowskiego - wątku historyzującego, o którym szerzej pisała Aleksandra Melbechowska-Luty, monografistka artysty. Wątek ten, dotycząc spraw „nie polskich, ale pojętych ogólnie“, wiązał się „z pewnym kręgiem tematów rozpowszechnionych w sztuce francuskiej pierwszej połowy XIX w., z rodzajem zwanym przez Francuzów scene d’histoire anecdotique oraz z osławionym style troubadour. /.../ Zbliżone bardziej
  do anegdoty literackiej modnych naówczas romansów niż do gatunku historycznego malarstwa, wiążą się one /.../ z wizją wymarzonych, idealnie pięknych ludzi i pejzaży. Cały ów świat przeszłości wyimaginowanej
  i bardzo romantycznej zaludniają istoty przebrane za paziów, dworaków i rycerzy, królewskie dzieci bawiące się w ogrodach, zakochane heroiny, muzykujące damy i trubadurzy“.
  (A. Melbechowska-Luty, Teofil Kwiatkowski 1809-1891, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, ss. 91, 92)
   
  Kilka podobnych kompozycji, romantycznych scen „przesyconych atmosferą tajemniczą i baśniową“ ze zbiorów polskich i francuskich pokazanych zostało w roku 2010 w warszawskim Muzeum Narodowym na dużej wystawie „Chopin i jego malarz Teofil Kwiatkowski“. Reprodukowane są w obszernym katalogu: Chopin i jego malarz Teofil Kwiatkowski (1809-1891), MNW, Warszawa 2010, il. na stronach 186-186 oraz 304-307, nr kat. 107, 109, il.
Teofil Kwiatkowski (1809 - 1891)

Teofil Kwiatkowski (Pułtusk 1809 - Avallon w Burgundii 1891) - wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim - w latach 1825-1830 studiował malarstwo na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u A. Brodowskiego i A. Blanka. Jako oficer 4. pułku piechoty walczył w powstaniu listopadowym; po klęsce jego emigrował do Francji, gdzie pozostał do końca życia. początkowo przebywał w Avignonie, później w Paryżu. Tu studiował jeszcze u A. Toussainta, P. Sentiesa, J. L. Dulonga i L. Cognieta. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem emigracyjnym, m.in. z rodziną ks. Czartoryskich, Adamem Mickiewiczem, Fryderykiem Chopinem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Teofilem Lenartowiczem. Wielokrotnie portretował Chopina (także na łożu śmierci), któremu poświęcił też dużą, symboliczną kompozycję Bal w Hôtel Lambert - Polonez Chopina. Malował piękne, przesycone romantyczną aurą krajobrazy z Prowansji i Burgundii. Malował obrazy olejne i bardzo liczne, mistrzowskie akwarele – portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, patriotyczne, kostiumowe i alegoryczne. Jego dzieła odznaczają się niepoślednimi walorami kolorystycznymi, emocjonalnym stosunkiem do natury, a także typowo romantyczną skłonnością do fantazji i metafory, zabarwionej często odcieniem melancholii. Artysta wystawiał, m.in. na oficjalnych Salonach paryskich (1839-1881), nadsyłał swe prace także na wystawy krajowe (1862-1873 TZSP w Warszawie). Jego obrazy, akwarele, rysunki znajdują się w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, pozostałe są w rękach prywatnych we Francji. Na rynku antykwarskim są niebywałą rzadkością.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
20 03 201613 6 000 PLN - EURO   USD   PLN