Eugeniusz Zak | <i>GŁOWA DZIEWCZYNY Z DŁUGIMI WŁOSAMI, OK. 1923</i> | gwasz, technika mieszana, papier | 30.5 x 23.5 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

obraz w ramie

obraz w ramie

 • Tytuł:   GŁOWA DZIEWCZYNY Z DŁUGIMI WŁOSAMI, OK. 1923
 • Artysta:  Eugeniusz Zak
 • Wymiary :  30.5 x 23.5 cm
 • Technika:  gwasz, technika mieszana, papier
 • Wywoławcza: 35 000 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  

  wymiar w świetle passe-partout: 29 x 23 cm
  sygn. l.d.: Eug. Zak
  Praca pochodzi z nowojorskiej kolekcji pp. Svetlany i Romualda Dymskich.
   
  Przybliżone wymiary obrazu w ramie: 51x41 cm
   
  Obraz reprodukowany lub opisywany w:
  - M. Rola [M. Legutko], Eugeniusz Zak, „Pro Arte“ Polish Art in the World / Sztuka polska w świecie, [nr 1] Summer / lato 1987, [kwartalnik; New York], il. na s. 7;
  - Cz. Czapliński, Polskie kolekcje w Ameryce. Svetlany & Romualda Dymskich, “Art & Business“ 2002, nr 9, il. na s. 43;
  - A. Tanikowski, Eugeniusz Zak, Wyd. Pogranicze 2003, s. 101, il. 92, spis s. 183, nr kat 92;
  - B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 145, nr kat. I 179, il.  

Eugeniusz Zak (1884 - 1926)

Eugeniusz Zak (Żak) (Mogilno/Mohylno w dawnej guberni mińskiej 1884 – Paryż 1926) dzieciństwo spędził w Mogilnie (Mohylnie) i (od 1892) w Warszawie. W roku 1902 wyjechał do Paryża, gdzie studiował w École des Beaux-Arts u Jeana Léona Gérôme’a i w Académie Colarossi u Alberta Besnarda. W 1903 podróżował do Włoch, był w Rzymie, we Florencji, Pizie, Mediolanie. Następnie pojechał do Monachium, gdzie przez pół roku kształcił się u Antona Ažbego. W 1904 powrócił do Paryża i zadebiutował w Salonie Jesiennym. W Paryżu pozostał do 1914, później przeniósł się do Vence i Nicei. Lata 1916-1921 spędził w Polsce. W 1921 wyjechał do Niemiec; mieszkał w Bonn (gdzie wykonał polichromie do willi architekta F.A. Breuhausa), później w Berlinie. W 1923 wrócił do Paryża. Wiele wystawiał, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach, w wystawach w Barcelonie (1912), Wenecji (Biennale 1914), Wiedniu (1915). Czynnie uczestniczył także w polskim życiu artystycznym – należał do Tow. Artystów Polskich „Sztuka”, wystawiał też z Formistami, był współzałożycielem ugrupowania „Rytm”. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów tzw. École de Paris. Inspiracji szukał w sztuce renesansu, w malarstwie Cezane’a i Picassa. We wcześniejszym okresie twórczości malował portrety oraz wykonywał – inspirowane sztuką renesansową – sangwinowe rysunki głów i popiersi. Malował też idealizowane, liryczne i poetyckie w nastroju sceny w pejzażu, a po 1920 kompozycje figuralne z jedną lub kilkoma postaciami pasterzy, tancerek, arlekinów we wnętrzach lub w pejzażu. Jego obrazy przesycone są łagodnym nastrojem melancholii i zadumy. Wiotkie sylwetki przedstawianych postaci artysta poddawał swoistej stylizacji – wydłużając proporcje i nadając im giętkie, niemal taneczne pozy. Obrazy te odznaczają się dekoracyjnością, rytmicznymi, „tanecznymi” układami form, miękkim światłocieniowym modelunkiem, a często także efektami fakturowymi.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
20 03 201679 35 000 PLN 35 000 PLN EURO   USD   PLN