Eugeniusz Zak | <i>PORTRET MŁODEJ KOBIETY W KAPELUSZU, 1913-1914</i> | gwasz, akwarela, kredka, papier | 54 x 29.7 cm więcej zdjęć

Dodatkowe zdjęcia:

zdjęcie obrazu w ramie

zdjęcie obrazu w ramie

 • Tytuł:   PORTRET MŁODEJ KOBIETY W KAPELUSZU, 1913-1914
 • Artysta:  Eugeniusz Zak
 • Wymiary :  54 x 29.7 cm
 • Technika:  gwasz, akwarela, kredka, papier
 • Wywoławcza: 85 000 PLN 
 • Informacje dodatkowe:  


  sygn. l.g.: Eug. Zak
  Na odwrocie - na oprawie drukowana nalepka domu aukcyjnego: Gene Shapiro Auctions, LLc | LOT 187 | April 23, 2009
  wymiary w ramie 81 x 55 cm
   
  „Zak, zafascynowany twórczością Leonarda, ale także Sandra Botticellego, kształtował własny typ portretu młodej, ogarniętej melancholią kobiety - linearny, statyczny w ujęciu, o wyrafinowanym, spokojnym konturze, delikatnym światłocieniowym modelunku i zimnym, jasnym kolorycie. Zostały one wykonane podobną techniką: kredkami, sangwiną, gwaszem, czasem pastelami na papierze /.../. Portrety te przedstawiają młodą kobietę, ujmując jej twarz zazwyczaj w trzech czwartych, rzadziej z profilu, czasem z głową przykrytą chustą, ze wstążką lub w kapeluszu. /.../ Niekiedy występuje w antykizującej konwencji /.../ kiedy indziej pojawia się w renesansowej stylizacji, jak w Portrecie Młodej kobiety w kapeluszu“. [B. Brus-Malinowska; patrz niżej]. Na niektórych z tych portretów odnaleźć można subtelne rysy tej samej modelki, dziewczyny z prezentowanego rysunku. [porównaj: Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 42-43, 108-111, kat. 88-101, il.]
   
  Kompozycja znana jest także z drugiej, nieco mniejszej i odmiennej wersji kolorystycznej - z błękitnawą wstążką przy kapeluszu i takimi samymi lamówkami sukni (zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach).
   
  Porównaj:
  - A. Tanikowski, Eugeniusz Zak, Wyd. Pogranicze 2003, il. 81 na s. 95, spis ilustracji: s. 180, nr 81;
  - B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884-1926, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, s. 42-43, s. 111, nr kat. 99, il.; porównaj też nr kat. 100, 101.
   
  85 000 zł
  90 000 - 120 000
Eugeniusz Zak (1884 - 1926)

Eugeniusz Zak (Żak) (Mogilno/Mohylno w dawnej guberni mińskiej 1884 – Paryż 1926) dzieciństwo spędził w Mogilnie (Mohylnie) i (od 1892) w Warszawie. W roku 1902 wyjechał do Paryża, gdzie studiował w École des Beaux-Arts u Jeana Léona Gérôme’a i w Académie Colarossi u Alberta Besnarda. W 1903 podróżował do Włoch, był w Rzymie, we Florencji, Pizie, Mediolanie. Następnie pojechał do Monachium, gdzie przez pół roku kształcił się u Antona Ažbego. W 1904 powrócił do Paryża i zadebiutował w Salonie Jesiennym. W Paryżu pozostał do 1914, później przeniósł się do Vence i Nicei. Lata 1916-1921 spędził w Polsce. W 1921 wyjechał do Niemiec; mieszkał w Bonn (gdzie wykonał polichromie do willi architekta F.A. Breuhausa), później w Berlinie. W 1923 wrócił do Paryża. Wiele wystawiał, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach, w wystawach w Barcelonie (1912), Wenecji (Biennale 1914), Wiedniu (1915). Czynnie uczestniczył także w polskim życiu artystycznym – należał do Tow. Artystów Polskich „Sztuka”, wystawiał też z Formistami, był współzałożycielem ugrupowania „Rytm”. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów tzw. École de Paris. Inspiracji szukał w sztuce renesansu, w malarstwie Cezane’a i Picassa. We wcześniejszym okresie twórczości malował portrety oraz wykonywał – inspirowane sztuką renesansową – sangwinowe rysunki głów i popiersi. Malował też idealizowane, liryczne i poetyckie w nastroju sceny w pejzażu, a po 1920 kompozycje figuralne z jedną lub kilkoma postaciami pasterzy, tancerek, arlekinów we wnętrzach lub w pejzażu. Jego obrazy przesycone są łagodnym nastrojem melancholii i zadumy. Wiotkie sylwetki przedstawianych postaci artysta poddawał swoistej stylizacji – wydłużając proporcje i nadając im giętkie, niemal taneczne pozy. Obrazy te odznaczają się dekoracyjnością, rytmicznymi, „tanecznymi” układami form, miękkim światłocieniowym modelunkiem, a często także efektami fakturowymi.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
19 06 201671 85 000 PLN -  N/A   USD   PLN