Stefan Żechowski | <i>SCENA EROTYCZNA, 1968</i> | ołówek, pastel, papier kremowy | 19.6 x 28.5 cm

 • Tytuł:   SCENA EROTYCZNA, 1968
 • Artysta:  Stefan Żechowski
 • Wymiary :  19.6 x 28.5 cm
 • Technika:  ołówek, pastel, papier kremowy
 • Wywoławcza: 3 000 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


  19,6 x 28,5 cm (w świetle passe-partout)

  sygn. l.d.: S Ż | 25 V 1968

  Obraz jest oprawiony.

Stefan Żechowski (1912 - 1984)

Stefan Żechowski uczył się w l. 1929-32 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1929 wstąpił do „Szczepu Rogate Serce”, przyjmując – jak wszyscy członkowie „Twórcowni” Stanisława Szukalskiego – starosłowiańskie miano Ziemina z Książa. W l. 1930-36 brał udział we wszystkich wystawach grupy. W 1936 poznał Emila Zegadłowicza, który zaproponował mu ilustrowanie swej powieści Motory. Wydana w 1937 z ilustracjami Żechowskiego, została prawie w całości skonfiskowana przez cenzurę. Praca nad książką dała jednak początek przyjaźni artysty z Zegadłowiczem. W domu pisarza w Gorzeniu Żechowski zetknął się z lewicującymi literatami, jak Leon Kruczkowski i in. Po wojnie sam wstąpił do PPR i należał do działaczy wprowadzających nowy ustrój na terenie Książa i w innych rejonach. Następnie przeniósł się do Zabrza, gdzie wstąpił do ZPAP i mieszkał do 1970, po czym ponownie osiedlił się w Książu Wielkim. Po wojnie uczestniczył w wystawach zbiorowych (w 1950 zdobył jedną z I nagród na I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie), miał też kilka indywidualnych, m. in. Krakowie (1972), Nowym Jorku (1974), Kielcach (1983). W 1968 otwarto stałą ekspozycję jego prac w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym. Najbardziej znane z jego prac są rysunki, w których osiągał efekty bliskie fotografii pod względem dokładności odwzorowania. Z drugiej strony jego twórczość zadziwia fantazją ujęć i tematyki.
NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
29 11 201668 3 000 PLN 3 000 PLN  N/A   USD   PLN