Andrzej Strumiłło | <i>ILUSTRACJA DO APOKALIPSY 11/5</i> | technika własna, papier | 12.2 x 7.7 cm

 • Tytuł:   ILUSTRACJA DO APOKALIPSY 11/5
 • Artysta:  Andrzej Strumiłło
 • Wymiary :  12.2 x 7.7 cm
 • Technika:  technika własna, papier
 • Wywoławcza: 100 PLN 
 • zobacz wyniki aukcji tego obiektu
 • Informacje dodatkowe:  


  sygn. oł. pod ryc. śr.: Andrzej Strumiłło
  na odwr. naklejony tekst fragmentu Apokalipsy św. Jana z zaznaczonym wersetem 11/5

  Obraz nie jest oprawiony.

Andrzej Strumiłło (1928)

Andrzej Strumiłło studiował malarstwo, początkowo w PWSSP w Łodzi (1945-1947), następnie w ASP w Krakowie (1947-1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 1950-1953, w Krakowie w latach 1950-1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa w 1977-1980. Wykładał też w Filii KUL-ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1997-2000). W latach 1977-1991 był współorganizatorem i komisarzem Spotkań Wigierskich "Kultura i środowisko", jednej z pierwszych inicjatyw ekologiczno-artystycznych w Polsce. W 1982-1984 kierował Pracownią Projektowania Graficznego ONZ w Nowym Jorku. Tym jednak, co decydująco wpłynęło na jego osobowość artystyczną, były podejmowane od 1954 liczne podróże na Bliski i Daleki Wschód oraz do azjatyckiej części ZSRR. Wrażenia i obserwacje z tych wypraw, przywożone z nich przedmioty i dzieła sztuki, osiągnięte z latami znawstwo tych rejonów, ludów i kultur silnie uwidoczniło się nie tylko w twórczości artystycznej Strumiłły, ale i w jego działalności społecznej. Od 1978 zasiadał w Radzie Naukowej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ofiarował wiele eksponatów do jego zbiorów. Pełnił też wiele innych funkcji w gremiach państwowych, ministerialnych, związkowych itd. Za swą twórczość zdobywał liczne wyróżnienia, poczynając od I nagrody na II Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki, Warszawa 1951. Jest twórcą wszechstronnym, uprawia malarstwo, grafikę warsztatową i użytkową (grafika książkowa, ilustracja, plakat), rysunek, fotografię artystyczną i reportażową, wystawiennictwo, scenografię teatralną oraz publicystykę i poezję.

NOTOWANIA AUKCYJNE
Data aukcjiNr kat WywoławczaUzyskanazmień:
29 11 201655 100 PLN 200 PLN  N/A   USD   PLN