Podsumowanie Aukcji

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego nasze grudniowe aukcje: