Rejestracja na Aukcję Agra Interiors

Rejestracja na Aukcję Agra Interiors

21 kwietnia 2021 (środa)

Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej – godz. 18:00

Wypełniając formularz wybierz sposób w jaki chcesz uczestniczyć w Aukcji. W każdej z organizowanych przez nas aukcji, udział brać można:
– przez telefon,
– przez internet,
– składając zlecenie do ustalonej kwoty.

Nasi pracownicy skontaktują się w celu potwierdzenia rejestracji oraz ewentualnego przesłania dodatkowych informacji i danych.