Konik polny – tryptyk Jacka Malczewskiego

 

FAUN, 1907

kwatera lewa – olej, tektura, 40,5 x 32,4 cm

sygn. l.d.: J Malczewski 1907

na odwrocie:

– centralnie pieczęć składu przyborów malarskich – firmy „Lefranc et Cie“: kotwica skrzyżowana z kaduceuszem w kartuszu (znak firmy Lefranc);

– przy dolnej krawędzi stempel: 6;

– p.d. nalepka składu przyborów malarskich Róży Aleksandrowicz w Krakowie, częściowo zdarta: …ROWICZ

 

KONIK POLNY. PORTRET STANISŁAWA BRYNIARSKIEGO, 1903

kwatera środkowa – olej, płótno, 43,2 x 45,4 cm;

sygn. l.d.: J Malczewski | 1903

na odwrocie:

– p.g. nalepka z okrągłą pieczęcią eksportową: DOUANE DE PARIS | BATIGNOLLES

 

FAUN, 1907 

kwatera prawa – olej, tektura, 40,4 x 32,5 cm;

sygn. p.g.: J Malczewski | 1907

na odwrocie:

– starty napis ołówkiem, na nim drugi napis ołówkiem: od Jacka Malczewskiego | Tryptyk ten za ubrania otrzymał | Krawiec Józef Lipczyński Rynek 32 | Kraków. W (…) po tym sprzedał | w roku 1919 Zyg. Ziembickie | mu w Krakowie. Wystawiony | na wystawie pub. Malczewskiego | w Pittsburgh Ins. | i Carnegiego. | [częściowo wymazane] swoim go | powiesił dokładnie | (…) z pyłu;

– centralnie pieczęć składu przyborów malarskich – firmy „Lefranc et Cie”: kotwica skrzyżowana z kaduceuszem w kartuszu (znak firmy Lefranc); – przy górnej krawędzi stempel: 6;

– l.g. nalepka składu przyborów malarskich Róży Aleksandrowicz w Krakowie, częściowo zdarta: R. ALEKSANDROWICZ | KRAKÓW | PLAC MATEJKI 11 | SKŁAD PAPIERU I PRZY [BORÓW M] ALARSKICH

 

na ramie pięć nalepek – od lewej:

– nalepka (maszynopis): Zbiory Miejskie Krak. | Dzp. 43/44 | Dep. P. Zygmunta Ziembickiego;

– nalepka (druk, tusz): [RE] G. NO | CASE NO | CARNEGIE INSTITUTE, PITTSBURGH, PA., U.S.A. | TABLEAU La cigale | PEINTRE Jacek Malczewski | PROPRIÉTAIRE Zygmunt Ziembicki | ADRESSE Pologne, Cracovie, Acad. des Beaux Arts | Priere de coller avec soin deux étiquettes: l’une au châssis, l’autre au cadre;

– nalepka Muzeum Narodowego w Poznaniu (druk, maszynopis): AUTOR/ARTISTE Jacek Malczewski | TYTUŁ/TITRE Konik polny | tryptyk, 1903-1907 | WYSTAWA/EXPOSITION Monograficzna Jacka Malczew | skiego XI 1968-II. 1969 | NR CAT./ CAT NR 123;

– nalepka (druk, tusz): 271 | REG. NO. CASE NO [oł.]: 89-1 | CARNEGIE INSTITUTE, PITTSBURGH, PA., U.S.A. | TABLEAU La cigale | PEINTRE Jacek Malczewski | PROPRIÉTAIRE Zygmunt Ziembicki | ADRESSE Pologne, Cracovie, Acad. des Beaux Arts | […] au cadre

– zdarta nalepka kolekcjonerska z czerwonym otokiem (tusz)(…) | J (…)

 

na tzw. „zaplecku“ dwie nalepki:

– nalepka (druk, niebieski długopis): TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE | Autor Jacek Malczewski | Tytuł dzieła Tryptyk „Konik polny“ 1907 | Rodzaj dzieła olej-deska | Cena | Podpis autora (wł. Ziembicki);

– nalepka (druk, maszynopis): Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1939. Nr 178. [pieczęć] 1688 | Autor [pieczęć] WYSTAWA JACKA MALCZEWSKIEGO  | Adres | Dzieło Konik polny | Wykonanie ol., dykt. | cena …

 

Prowieniencja:

Obraz pochodzi z kolekcji Zygmunta Ziembickiego – krakowskiego przedsiębiorcy, który prowadził jedną z największych w Polsce firm w branży papierowo-technicznej. W latach 1910-1955 miał sklep papierniczy na Placu Mariackim 2 w Krakowie. Z czasem Ziembicki zgromadził imponującą kolekcję obrazów znanych mistrzów z Jackiem Malczewskim na czele. Zygmunt Ziembicki był zaprzyjaźniony z artystą, który został ojcem chrzestnym jego najstarszego syna.