Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób Agra-Art SA wykorzystuje informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników Agra-Art Sa oraz odwiedzających nasz serwis funkcjonujący pod adresami domen : agraart.pl oraz agraart.com.pl, którzy mogą, ale nie muszą być naszymi Użytkownikami.
Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

§.1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Agra-Art z siedzibą w Warszawie 00-679, ul. Wilcza 55/63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101181, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Gospodarczy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-18-79-258, REGON: 012478229.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem.
 2. Przez termin „Usługodawca” należy rozumieć Administratora – Agra-Art SA.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej agra@agraart.pl.

§.3. Administrator Danych oraz cele ich przetwarzania.

 1. Usługodawca – Agra-Art SA – jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP. Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

2. Usługodawca jest także Administratorem osób:

 • zapisanych na newsletter ,
 • osób zgłaszających obiekty do sprzedaży lub oceny,
 • osób zapisanych do uczestnictwa w aukcji.
 • osób wyrażających chęć otrzymania katalogów aukcyjnych lub innych wydawnictw od Agra-Art SA

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Dane przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczy to założenia i zarządzania kontem w domenie agraart.pl w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Agra-Art SA (udział w aukcjach internetowych, korzystanie z Galerii Online, udział w aukcjach stacjonarnych).
  Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
  Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Agra-Art SA.

4. Dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

5. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter;
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na aukcję (stacjonarną, online lub live);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zgłosiłeś obiekt do sprzedaży/oceny;
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania naszych publikacji drukowanych i w formie elektronicznej;
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.
  Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 • w celach statystycznych – analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Administratora.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
  Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agra@agraart.pl.
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Usługodawca ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agra-Art SA  (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów IT i obsługa prawna), a także upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom celno-skarbowym).
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
12. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§4. Umowy powierzenia danych osobowych
Administrator zawarł Umowę powierzenia danych osobowych z następującymi Procesorami Danych Osobowych:

 • Freshmail sp. zoo w zakresie wykonania umowy email automation (wysyłania informacji poprzez email, sms, mms);
 • Onebid sp. zoo – w zakresie celu realizacji zamówień zakupów aukcyjnych poprzez platformę aukcji live onebid.pl;

§5. Pliki cookies

1. Witryny agraart.pl oraz agraart.com.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agra-Art SA w celu optymalizacji działań.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Agra-Art współpracuje w tym zakresie z firmą Google (Google Tag Manager zarządzający tagami Google Adwords) oraz Facebook (Facebook Pixel);
statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. W tym zakresie współpracujemy z Google, używając Google Analitycs. Można zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tą usługę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout);

3. Wykorzystanie cookies
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
świadczenia usług;
dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

5. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Agra-Art SA oraz podmioty współpracujące, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe w szczególności firmy Facebook oraz Google.

§.6. Profilowanie

Twoje dane, jakie pozostawiasz w plikach cookies odwiedzając strony na naszych serwisach internetowych,  mogą podlegać profilowaniu  i analizie w celach marketingowych. Dane te dotyczą wyłącznie zachowań na stronie (które strony odwiedzasz) oraz z urządzeniami jakie używasz. W żadnym wypadku nie dotyczy to danych, które wysyłasz przez formularze.

§.7. Aktualizacje Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej.