Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób Agra-Art S.A. wykorzystuje informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby zarejestrowane w serwisie należącym do Agra-Art S.A. funkcjonującym pod adresami domen: agraart.pl oraz agraart.com.pl, oraz wszystkich odwiedzających ten serwis.
Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§.1. Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest Agra-Art S.A. z siedzibą w Warszawie 00-679, ul. Wilcza 55/63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101181, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-18-79-258, REGON: 012478229.
  2. Przez termin „Usługodawca” należy rozumieć Administratora – Agra-Art S.A.
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę odwiedzającą serwis Administratora, jak również każdą osobę zarejestrowaną w serwisie Agra-Art S.A., i zastąpiony został w niektórych miejscach określeniem „Ty”, a termin „Administrator” – określeniem „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem.
  5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§.2. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1.   Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo do sprostowania danych
c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie, wysyłając wiadomość na adres podany w ust. 3 poniżej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej agra@agraart.pl.
4. Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług Administratora.

§.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Dane przetwarzane są:

a) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisano się na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w zakresie i celu dopuszczenia Cię do aukcji (stacjonarnej, online lub live) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w zakresie i celu umożliwienia skorzystania z usług oceny i sprzedaży obrazu za pośrednictwem serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wyraziłeś/aś chęć otrzymywania naszych publikacji drukowanych i w formie elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) w celach statystycznych – analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
e) w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
f) w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z pózn. zmianami) zgodnie z Art. 34 ust.2 i ust.4 tej Ustawy.

§4. Kategorie odbiorców danych

Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agra-Art SA (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów IT, obsługa księgowa i obsługa prawna), a także upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom celno-skarbowym).

§5. Okres przechowywania danych osobowych

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Dane mogą być przechowywane przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń z uwzględnieniem okresów przedawnienia obowiązujących w przepisach prawa.

§6. Pliki cookies

1. Witryny agraart.pl oraz agraart.com.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agra-Art S.A. w celu optymalizacji działań.
3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; Agra-Art S.A. współpracuje w tym zakresie z firmą Google (Google Tag Manager zarządzający tagami Google Adwords) oraz Facebook (Facebook Pixel);
f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji; w tym zakresie współpracujemy z Google, używając Google Analitycs; można zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tą usługę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

5. Wykorzystanie cookies

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
a) świadczenia usług;
b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
7. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Agra-Art S.A. oraz podmioty współpracujące, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe, w szczególności firmy Facebook oraz Google.

§.7. Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021. W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

 

Data publikacji: 22 luty 2021.