Najdrożej sprzedane obrazy w Agra-Art

Poniżej prezentujemy najdrożej sprzedane obrazy na aukcjach Agry-Art od 1992 roku, podziałem na Sztukę Dawną i Współczesną.

Ceny uzyskane, to sumy całkowite należne za obraz, czyli cena przybita młotkiem plus prowizja Domu Aukcyjnego (do 2017 było to 15%, a później 18%). W nawiasach podajemy ceny uzyskane przy przybiciu młotkiem.

Zestawienie pokazuje dzieła sprzedane wyłącznie na aukcjach – bez tzw. transakcji warunkowych, czy galeryjnych (private sale).