Gabloty anoksyjne

Gabloty anoksyjne to technologia, opracowana przez Pracownię Techniczną Agra-Art, umożliwiająca ochronę cennych dzieł sztuki, starodruków i dokumentów przed niszczącymi skutkami światła oraz utleniania, a także pasożytów i grzybów .

Umieszczone w gablotach anoksyjnych prace przebywają w niskotlenowej atmosferze – wnętrze gabloty wypełnione jest azotem przy jednoczesnej kontroli ciśnienia, wilgotności i innych parametrów.

Niskotlenowe środowisko niszczy i uniemożliwia rozwój mikroorganizmów oraz szkodliwych roztoczy i roślin, a także niweluje szkodliwe skutki utleniania pigmentów (blaknienie).

Więcej informacji o gablotach anoksyjnych można znaleźć tutaj.