Najdrożej sprzedane obrazy w Agra-Art

Poniżej prezentujemy najdrożej sprzedane obrazy na aukcjach Agry-Art od 1992 roku, podziałem na Sztukę Dawną i Współczesną.

Ceny uzyskane, to sumy całkowite należne za obraz, czyli cena przybita młotkiem plus prowizja Domu Aukcyjnego (do 2017 było to 15%, a później 18%, teraz (od 2021 r) jest 20%).
W nawiasach podajemy ceny aukcyjne przybite młotkiem.
W zestawieniu nie uwzględniamy opłat droit-de-suite (5%/3%) oraz vatu importowego (8%)

Zestawienie pokazuje dzieła sprzedane wyłącznie na aukcjach – bez tzw. transakcji warunkowych, czy galeryjnych (private sale).