Zasady wywozu zabytków za granicę

Od 2010 roku nastąpiły istotne pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o wywóz zabytków za granicę.

Najkrócej można nowe prawo podsumować tak:

Wywóz jest uzależniony od wartości oraz od wieku (w większości przypadków 50 lat). Jeżeli zabytek (dzieło sztuki) jest młodsze niż 50 lat nie potrzebuje pozwolenia. Jeżeli jest starsze, wówczas stosuje się limity wartości.

Wprowadzono limity wartości dla zabytków w zależności od ich rodzaju (pełną listę zawiera Ustawa):

malarstwo (niezależnie na jakim podłożu) – 40 000 pln
akwarele, gwasze, pastele – 16 000 pln
rysunki, mozaiki – 12 000 pln
grafiki, matryce do grafik, plakaty – 16 000 pln
rzeźby, posągi, ich kopie – 20 000 pln
fotografie, filmy, negatywy, mapy, partytury – 6 000 pln
zabytkowe środki transportu – 32 000 pln
książki (tutaj cezura wiekowa wynosi 100 lat) – 6 000 pln
inne, nie wymienione w ustawie (czyli np. meble, rzemiosło) – 16 000 pln

Wartość obiektu może być udokumentowana fakturą zakupu lub wyceną dokonaną przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czyli galerię, dom aukcyjny.

Wiek obiektu może być udokumentowany oceną czasu powstania, która może być dokonana przez galerię lub dom aukcyjny jw.

Przy obiektach mieszczących się w w/w kryteriach (limit lub <50 lat) nie trzeba więc starać się o pozwolenia z urzędów jak to było wcześniej. Wystarczy mieć fakturę zakupu lub ocenę czasu powstania i to wystarczy w przypadku kontroli na granicy.

Tekst Ustawy o Ochronie Zabytków – na stronie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.