Water World – Jacek Yerka NFT

Pierwszym tokenem z The Agra-Art Classic Collection jest obiekt wyemitowany przez Jacka Yerkę – jednego z najbardziej znanych i popularnych artystów kręgu surrealistycznego i realizmu magicznego.

Token będzie wystawiony razem z obrazem Jacka Yerki – „Wodny świat”, oba obiekty będą licytowane jako jedna pozycja aukcyjna na aukcji 20 marca (w sesji Sztuka Współczesna).

Nabywca będzie oczywiście mógł dysponować osobno każdym z obiektów – może np. sprzedać token, a obraz zostawić.

Plik graficzny związany z tokenem jest graficzną reprodukcją obrazu wzbogaconą o animację i dźwięk.

Z tokenem związana jest dodatkowa użyteczność – Nabywca będzie miał prawo do jednokrotnego wyboru dowolnego giclee Jacka Yerki z aktualnie dostępnych w ofercie. Opcja ta jest ważna 12 miesięcy od daty emisji tokenu.

Token został wyemitowany z adresu portfela Jacka Yerki – link do profilu Artysty na OpenSea: https://opensea.io/JacekYerka

Koszt przeniesienia tokenu (gas fee) na adres Nabywcy ponosi Artysta.

Informacje techniczne:

  • Sieć blockchain: Ethereum | standard: ERC-721
  • Adres portfela artysty: 0xc1521797fF438d3e801aFD4C4672e6d5c80305B6
  • Adres smart-contract: 0x0b8685945b4357749D9762a961f86Aa1B452865B
  • Token ID : 1 
  • Link do Tokena: https://opensea.io/assets/0x0b8685945b4357749d9762a961f86aa1b452865b/1
  • Kolekcja: Agra-Art Classic Collection | tytuł pracy: Water World
  • Dodatkowa użyteczność związana z tokenem : Nabywca tokena będzie miał jednokrotne prawo, (ograniczone w czasie do 1 roku) do wybrania jednego, dowolnego giclee Artysty z aktualnie dostępnej kolekcji grafik na https://nova.agraart.pl
  • Token wyemitowany (wymintowany) bezpośrednio z adresu portfela Artysty.
  • Link do prac artysty na platformie OpenSea: https://opensea.io/JacekYerka
  • Format pliku graficznego : mp4 (11,7 mb)