NFT M. Zemplińskiego

Trzecim tokenem z The Agra-Art Classic Collection jest obiekt wyemitowany przez Maksymiliana Nováka-Zemplińskiego, malarza tworzącego w nurcie realizmu magicznego.

Token NFT jest wystawiony razem z obrazem Maksymiliana Nováka-Zemplińskiego – „Rubrum” na Aukcję Sztuki Współczesnej 26 czerwca 2022, jako pozycja 178. Nabywca będzie oczywiście mógł dysponować osobno każdym z obiektów – może np. sprzedać token, a obraz zostawić. Plik graficzny związany z tokenem jest graficzną reprodukcją obrazu wzbogaconą o animację i dźwięk.

Z tokenem związana jest dodatkowa użyteczność – nabywca będzie miał prawo do jednokrotnego wyboru dowolnego giclee Maksymiliana Nováka-Zemplińskiego z aktualnie dostępnych w ofercie. Opcja ta jest ważna do dnia 20 czerwca 2023 roku.

Token został wyemitowany z adresu portfela malarza – link do profilu Artysty na OpenSea: https://opensea.io/MaksymilianNovakZemplinski.

Z uwagi na nieustającą pasję dotyczącą astronomii, a co za tym idzie budowy Wszechświata, staram się umieszczać na obrazie gwiazdy i różnego rodzaju ciała niebieskie. Najwięcej na niebie dzieje się w okolicach Drogi Mlecznej, czyli dysku naszej rodzimej galaktyki. Są tam fragmenty niezwykłe zróżnicowane, gdzie obłoki jasnych i ciemnych mgławic przenikają się wzajemnie przeszywane grą świateł z pobliskich gwiazd. Przeważnie nie maluję konkretnych obiektów i konstelacji, a jedynie inspiruję się i improwizuję. W wypadku tego dzieła fragment Rho Ophiuchi chyba bylby najbliższy.

– Maksymilian Novák-Zempliński

Koszt przeniesienia tokenu (gas fee) na adres Nabywcy ponosi Artysta.

  • Sieć blockchain: Ethereum | standard: ERC-721
  • Token ID: 3
  • Adres portfela artysty: 0x908e3dc8697D13143025caBa287528De0Dc35e65
  • Adres smart-contract: 0x0b8685945b4357749D9762a961f86Aa1B452865B
  • Kolekcja: Agra-Art Classic Collection | tytuł pracy: Rubrum
  • Dodatkowa użyteczność związana z tokenem: Nabywca tokena będzie miał jednokrotne prawo, (ograniczone w czasie) do wybrania jednego, dowolnego giclee Artysty z aktualnie dostępnej kolekcji grafik na https://nova.agraart.pl do dnia 20 czerwca 2023 roku.
  • Token wyemitowany (wymintowany) bezpośrednio z adresu portfela Artysty
  • Link do prac artysty na platformie OpenSea: https://opensea.io/MaksymilianNovakZemplinski