Rejestracja na aukcję Live

Aby brać udział w aukcji Live, trzeba najpierw utworzyć konto w systemie online Agra-Art.

Konto umożliwia korzystanie z następujących usług:

  1. Aukcje Online – czyli nasze 7 dniowe aukcje internetowe,
    które organizujemy co miesiąc na podserwisie aukcje.agraart.pl
  2. Aukcje Live – czyli licytowanie razem z salą aukcyjną przy aukcjach stacjonarnych,
    pod warunkiem uzyskania statusu VIP.
  3. Galeria Online – w zakresie składania ofert i tworzenia rezerwacji.

formularz rejestracji