Złóż zlecenie z limitem

Limit jest to maksymalna kwota, jaką Klient jest gotowy zapłacić za daną pozycję.

Limity są tajne i znane tylko klientowi oraz organizatorowi aukcji, można je także dowolnie modyfikować i usuwać.

Po dodaniu zmian w limitach należy zaakceptować kartę limitów. Niezaakceptowane limity nie będą brały udziału w licytacji, dopiero zaakceptowana karta limitów jest ważna. W trakcie trwania licytacji na żywo system automatycznie będzie podbijał cenę w  imieniu Klienta aż do Limitu określonego wcześniej.

W przypadku złożenia na daną pozycję dwóch limitów na taką samą kwotę pierwszeństwo ma limit wcześniejszy.

Przykład:
Załóżmy, że nie możesz brać udziału w aukcji, w czasie w którym się odbywa.
Możesz wówczas złożyć zlecenie na dany obiekt (albo na kilka) z limitem ceny.

Załóżmy, że obiekt, który Cię interesuje ma cenę wywoławczą 5000 zł. Ty chcesz go kupić za maksimum 8000 zł. Składasz więc zlecenie z limitem do 8000 zł.

Oznacza to, że w przypadku licytacji system automatycznie będzie w Twoim imieniu licytował albo dopóki wygra licytację, albo do granicy limitu.

Nie oznacza to, że Twój limit będzie wykorzystany do maksimum – licytacja może zakończyć się przecież na niższym poziomie (np. 7000 zł).

Dowiedz się więcej o składaniu zleceń z limitem online (onebid.pl). Aby przejść do złożenia zlecenia z limitem, najlepiej wejść na galerię obiektów na aukcje live.